ROCKUMENT – Istorija negotinskog rokenrola

Muzika u širem smislu, neprekidno se bogati novim idejama, novim zvucima pa i novim instrumentima.

ELEKTRIČNA GITARA

Ovaj instrument dvadesetog veka nastao je kao proizvod razvoja tehnike i elektronike na taj način što je obliku klasične gitare pridodat elektro-magnetni dodatak. Izgledalo je u početku da se tradicionalna muzika ne može vezati za ovakav instrument. Međutim, uprkos očiglednom opiranju tradicije, danas se čak ni mali orkestri narodne muzike ne mogu zamisliti bez električne gitare. Nјeno pravo mesto je ipak u drugoj vrsti muzike.
Nove muzike, nastale posle Drugog svetskog rata, muzike, takođe, malih orkestara, koja izbegava razvučenost i koja se u taktu i tonu odlikuje sažetošću i rekao bih aforističkom zbijenošću, koja je nesumnjivo posledica novog ritma. Povezanost gitare sa pojačalom obezbeđuje joj snagu i razgovetnost tona, što je, takođe, odlika ne samo električne gitare, nego i nove muzike. Po svemu sudeći muzike mladih. Kao najveća odlika ove muzike, zasnovane na trijumfu tehnike doba dvadesetog veka, može se uzeti istrajnost ritmičkih poteza i posebna motoričnost koje su svakako preuzeli iz džeza.


Negotin, i njegova jako izražena muzička tradicija, susreću se sa električnom gitarom vrlo rano. Sredinom dvadesetog veka.  Iako, istine radi, otvoreno treba reći, da je pravi džez, osnovno ishodište nove muzike, mimoišao Negotin. Ipak, u periodu od 1950 – 1960. godine i on je imao vatrene pristalice, mada u Negotinu nisu delovali pravi džez ansambli. Tek po koji saksofon ili električna gitara, truba i, za nas naročito važan, klavir Mikana Obradovića, našeg jedinog studenta Muzičke akademije, unosili su neobuzdanost džez ritma i vatromete tonova na posebno zadovolјstvo onih koji su imali prilike da se nađu uz Mikana Obradovića i retke klavire Negotina u to doba.
Inače, orkestri Negotina iz tog perioda su bili studentski, mešovitog sastava i svirali su uglavnom popularne šlagere. Nјihov sastav je nagoveštavao dolazak novog zvuka i nove muzike. Od 1950 – 1954. godine delovao je orkestar u sastavu: Ljubiša Mladenović – saksofon i violina, Aleksandar Keserović – gitara, Đorđević Rade – harmonika i Bogić Sava – bubnjevi. Povremeno su orkestar dopunjavali: Vasić Stojan – saksofon i Branislav Petrović – gitara. Oko 1960. godine delovao je orkestar u sastavu: Krsta Popović – Kokan – gitara, Vlasta Šarkamenac – truba, Vladimir Vasić – harmonika, Miroslav Jovanović – kontrabas, Emil Stefanović – bubnjevi i povremeno Dimitrije Mikan Obradović – klavir.
Prema tome, muzički milјe za pojavu nove muzike – muzike električne gitare se ipak kontinuirano i logično stvarao. Doduše, kako se iz ovog pregleda vidi, dugo i isklјučivo uz tradicionalnu muziku.

PRVA ELEKTRIČNA GITARA

Prva električna gitara se, prema svedočenju Milana Pajića, majstora za ozvučenja i radio-tehniku, a na osnovu svedočenja porodice i prijatelјa, pojavila u Negotinu 1953. godine. Doneo je, kao svoju želјu i svoj muzički zanos, student DIF-a Radmilo Raka Mitić. Nјegova želјa realizovana je u obliku ručnog rada. Na običnu gitaru montirani su delovi doneti iz Beograda. Uz pomoć Milana Pajića napravlјen je instrument. Prva električna gitara Negotina. Raka Mitić, čovek velike energije i znatiželјe (pokazivao je veliko zanimanje za elektroniku, motoristiku i sl.) imao je među prvima motocikl, magnetofon, pa eto i električnu gitaru. Svirao je za svoju dušu, ali se nije istrajnije bavio muzikom. Više su ga provocirale novotarije. Verovatno nije ni slutio da će jednog dana biti podatak od nekog značaja. A, eto, postaje deo istorije muzike Negotina, po tome što je ovom gradu otkrio zvuk električne gitare i bio prethodnik zaista velikog broja mladića koji će se kasnije vezati za ovaj instrument. Neka ovi redovi budu MEMENTO posvećen Raki Mitiću – čoveku koji je Negotin upoznao sa električnom gitarom. Neka naše sećanje dotakne i ostale zalјublјenike električne muzike kojih više nema. Probuđenoj uspomeni dodajemo: Rajić Božidara, Kurtović Miroslava, Milјković Desimira, Pacić Radmila, Arifović Miroslava, Pantović Živka, Dimitrijević Ivice, Stojanović Miodraga i našeg gradskog boema bubnjara Anđelović Živojina – Žorža.

PRVI ORKESTAR ELEKTRIČNIH GITARA

Pravi život električne gitare počinje 1962. godine vezuje se za orkestar, njoj srodan. Mladić oko koga se okretalo sve što je vezano za električnu gitaru, bio je Krsta Popović – Kokan. On je dugo svirao upravo na onoj prvoj napravlјenoj električnoj gitari Rake Matića. Imao je u to doba i svoje malo pojačalo. Tek 1962. godine on i njegov orkestar AMIGOSI, ali i ceo Negotin videli su pravu, kuplјenu, profesionalnu električnu gitaru marke Adler. Kupio ju je Kokan Popović. Prema tome, Amigosi se mogu smatrati prvim električnim orkestrom, a delovali su od 1958 – 1964. godine, najpre kao Amigosi, a onda kao CRNE PERLE, ali u istom sastavu: Krsta Popović Kokan – gitara, Miroslav Arifović – Džambas – ritam, Dragan Jovanović – bas, Rade Ljubišević – Muckalo – bas, Stefanović Emil – bubnjevi i povremeno Rajić Božidar.
Vreme ručne izrade električnih gitara sa pravlјenim vratom gitare, sa izradom električnih dodataka od radio-aparata, telefona i tenkovskih slušalica, još nije prošlo.
Tako je i drugi orkestar, koji je postojao od 1964 – 1968. godine, ORIONI (naziv je dobio po radio-aparatu marke Orion) svirao na pravlјenim instrumentima. Ovaj orkestar su činili: Krsta Popović – gitara, Živorad Bata Didić – gitara i vokal, Moma Nicić – ritam, Orelј Slobodan – bas, Bata Nikolić – bubnjevi i Marko Nikolić – vokal. Orioni se inače mogu smatrati i potpunim orkestrom novog zvuka. Orkestar koji je u svirku najpotpunije uveo antiromantičnost – glavnu karakteristiku nove muzike električne gitare.
Oni su u Negotinu predstavili muziku vodećih svetskih grupa The Beatleas-a i Rolling Stouns-a i drugih. Oni su prvi napustili sviranje popularnih šlagera. Dakle, po repertoaru, ali i dometima, dokazani i van Negotina, zatim i po kompozicijama koje su stvarali sami članovi grupe (verovatno su to bile prve kompozicije rok muzike nastale od negotinskih autora). Ova grupa je predstavlјala najpotpunije muzičko telo električne muzike Negotina i najozbilјniji temelј, čija je nadogradnja do današnjih dana zaista bujna.
Kao pandan ovoj grupi, ali sa godinu dana zakašnjenja, delovao je i orkestar LORDOVI koji su činili: Sava Babić – gitara, Miroslav Kurtović – ritam, Zoran Momčilović – bas, Dragan Ilić – bas, Branko Stanojević – bubnjevi, Ljubiša Nikolić – bubnjevi.
Ako su Orioni bili orkestar gimnazije (osim Krste Popovića), nije na odmet zabeležiti da su i druge srednje škole Negotina, učitelјska i ekonomska, u isto vreme imale svoje ansamble. Oni nisu bili tako značajni, pa ni tako trajni kao Orioni, ali su takođe bili deo atmosfere grada i dobra ilustracija zamaha električne gitare u Negotinu. Zato i njih beležimo: orkestar Ekonomske škole zvao se KOLOSI, a činili su ga: Borivoje Radosavlјević – gitara, Miladin Pajić – ritam, Milan Perović – vokal i bas i Dragan Nedić – bubnjevi.
Orkestar Učitelјske škole zvao se Vokalno-instrumentalni sastav MLADI. Zna se da su ga vodili Mihajlo Radojević i Nenad Ilijić.
Bogatstvu i kvalitetu sviranja na električnoj gitari, te sedme decenije, doprineli su i orkestri nastali od 1967 – 1970. godine. To su bili orkestar MLADI, koga su formirali Sava Babić, Milorad Gajić, Jovica Gemišević, Dušan Nikodijević i Dragan Mijušković. Zatim orkestar ELPEDES koga su činili: Gradimir Stanisavlјević – bas i vokal, Zoran Nikodijević – ritam gitara i vokal, kao i Orelј Slobodan i Moma Nicić iz Oriona koji je već prestao da postoji.
Ne bi bilo pošteno ne spomenuti i pevače pridružene ovim grupama, iako je ovde prevashodno reč o gitari. Zato, evo i njihovih imena: Ema Jovanović, Snežana Misić, Bilјana Krstić, Pavle Đukić i svakako najpoznatiji od svih Ljubiša Stojanović – Luis.

OSMA DECENIJA (1970 – 1980)

Karakteristiku ovih grupa činila je bolјa opremlјenost tehnikom, a onda i veća vezanost za univerzalna svetska kretanja u ovoj muzici. Svi su verno reprodukovali poznate svetske hitove, međutim, vodeće grupe Rh FAKTOR, ZRAK, HOOK su svoje vrednosti iskazale u sopstvenom stvaralaštvu, svojim kompozicijama što je najbolјi znak odanosti i kvalitetu muzike koju su predstavlјale negotinske grupe. Iz tog kvaliteta proizišlo je i njihovo uspešno predstavlјanje van Negotina, snimanje ploča (Rh FAKTOR, ZRAK) i nagrade (Rh FAKTOR dobija tri nagrade na Gitarijadi).

ZRAK (1970): Gradimir Stanisavlјević, Duško Nikodijević i Zoran Nikodijević.
Rh FAKTOR (1974): Sava Babić, Aleksandar Stefanović, Jovica Gemišević, Ljubiša Aranđelović i Dušan Nikodijević.
STOPA (1975): Verolјub Perić, Miroslav Marinović, Petar Marić i Zoran Krčobić.
WAT (1977): Ivica Radonjić, Živko Pantelić, Ivan Dimitrijević i Verolјub Perić.
KRIN: Miroslav Kurtović, Saša Atanacković, Dragan Grozdanović i Branko Pavković.


RAJ (1978): Dragan Stamenković, Zoran Stamenković, Ljubiša Kaprić i Aleksandar Kaprić.
STUDENTI (1978): Aleksandar Stefanović, Miloš Nikolić, Živko Pantelić i Gradimir Stamenković.
HOOK (1978): Miroslav Marinović, Gode Stojanović, Živko Pantelić i Ivan Dimitrijević.
VISOKI NAPON (1978): Predrag Vojinović, Mihajlo Vankić, Milan Radosavlјević, Želјko Marinović i Bojan Košutić,
DRALLE (1978-1983) Grupa je nekoliko puta menjala naziv (Leptirov oblak; Dralle; Kurton Division; Menjam ženu; Akanna Šokanna), a članovi su ponekad i međusobno menjali instrumente… Vlado Božović /Vlado Panker/ – bas, vokal, Mirko Stojanović – gitara, Goran Krčobić – klavijature i Dragan Radosavljević /Bata Rača/ – bubnjevi.

DEVETA DECENIJA (1981 – 1990)

Ako su osmu deceniju obeležile brojne i odlične grupe, uglavnom univerzalnog karaktera proizišlog iz preslikavanja svetskih trendova, devetu deceniju obeležava još veći broj grupa, ali tu se već naziru različiti pristupi, odnosno različiti pravci muziciranja. Od klasičnog roka do alternativnih pravaca, pa u novije vreme i etno-pop muzike koju neguju neki ansambli. Ne kažemo da su ta opredelјenja izvorno nastala u Negotinu, i tu se radi o prenošenju već prisutnih ideja na širem prostoru, ali je jako značajna sama vitalnost muzičara električne gitare, da i u ovako malom gradu kao što je Negotin, žive i rade u korak sa vremenom. Jer, ako je početak morao da kasni za centrima zbivanja, onda je ovo paralelno događanje nesumnjiv uspeh. Tome svakako doprinosi i blizina Zaječara kao centra Gitarijade na kojoj svi naši ansambli učestvuju, a mnogi i donose nagrade. Najistaknutije grupe ovog perioda sa značajnim dostignućima su ADMIRAL TIPOA i CIRRUSI.

ZAŠTO DA NE (1980): Zoran Krčobić, Jovan Nikolić, Jovan Krstić, Vladan Krstić i Milan Radosavlјević. 
HAŠIŠ (1980-1981), nekoliko nastupa na Susretima Mladih. Prvi put najavljeni kao “grupa sa egzotičnim nazivom”. Vlado Božović /Vlado Panker/ – vokal, Dragan Ljubenović – gitara, vokal, Miodrag Jovanović /Mija/ – bas, Goran Krčobić – klavijature i Mirko Stojanović – bubnjevi.
THE TRASH (1981-1985): Radmilo Kračunović – vokal (1981-1985); gitara (1983-1985), Gordan Miladinović – gitara, Ivica Veličković – gitara (1981-1983; 1985), bas (1981-1983), Zoran Popović /Pišta/ – bas (1983-1985); vokal (1985), Goran Paović – bas (1985) i Anđelko Tošić /Džeki/ – bubnjevi. 
VOJNICI PAKLA (1982): St. Boban Miličić – vokal ✝, Milan Lazić /Mima/ – gitara, vokal, Dejan Sloboda – bas i Nenad Bjelanović – bubnjevi.
PROBUŠENI EKSER (1982-1984): Slobodan Antić – vokal (1982), Slobodan Nikodijević /Stipe/ – vokal (1983-1984), Žarko Dimitrijević – gitara, Milan Lazić /Mima/ – gitara, bas (1982-1984), St. Boban Miličić – bas (1982) ✝, Dejan Sloboda – bas (1982) i Jovan Jović – bubnjevi.
ADMIRAL TIPOA (1983): Admiral Tipoa (u samom početku pod nazivom Meteor) je grupa koja je postojala od 1983. do 1987. godine. Osnivač benda je Aleksandar Tasić koji nakon toga svirao u grupi Unučići, a od 1997 do 2003. u grupi Neverne Bebe. Ljubenović je od 2008, pod nazivom Admiral Tipoa, sa nekoliko postava nastupao uživo, svirajući uglavnom obrade. Članovi grupe: Aleksandar Tasić – gitara, vokal (1983-1987), Dragan Ljubenović – klavijature/ritam gitara (1983-1985); bas gitara (1985-1987; 2008- ), Slavko Sladojević – gitara (2008- ), Nikola Gajić – bas gitara (1983-1985), Saša Filčić – bas gitara (1985), Dejan Stevanović /Kid/ – bas gitara (1985), Kamenko Stojković – klavijature (1985-1986) ✝, Goran Krčobić – klavijature (1986-1987), Srđan Orelj – klavijature (2014-2015), Nedim Hadžiahmetović, Mafa – truba (1985-1986), Ivan Pujić – ritam gitara, usna harmonika, saksofon (1985-1986), Dragan Simonović – bubnjevi (1983-1985), Dragan Radojević – bubnjevi (1985-1987), Srđan Jović – bubnjevi (2008-2010), Zoran Nikolić – bubnjevi (2014- ).
GAMAD (1983-1985): Dragan Ilić – vokal, Ivica Veličković – gitara, Goran Paović – bas i Vladimir Radović /Paja Panker/ – bubnjevi.
GROBLjE (1984): Milan Lazić, Dragan Velić, Ivan Kazaković i Boban Miličić.
TEDY (1984-1985): Ljubomir Milojica /Zajka/ – gitara, vokal, Dragan Petrović – gitara, vokal, Dejan Milićević – gitara, vokal, Petar Ušić – bas, vokal i Slaviša Milosavljević – bubnjevi.
HAJDUCI (1985-1986) Dragan Stanković /Srlja/ – gitara, vokal, Dejan Paunović – gitara, Ljuba Jovanikić – bas, Slaviša Milosavljević – bubnjevi.
CIRRUSI (1985): Cirrusi, nakon niza uspešnih nastupa krajem osamdesetih godina, osvajaju 1. nagradu na Borskom festu. Ubrzo nakon toga, 1991. godine, dobijaju i 1. nagradu publike na Zaječarskoj gitarijadi, a pesma „Marija“ postaje pravi hit.
Kao mlad i perspektivan rok bend koji je osvojio simpatije više publike, Cirrusi snimaju prve probne demo snimke u RTS-u (tadašnji RTB, 1992.), a zatim i prvi album „Pustite nas, neka, neka…“ (1993) u studiju 6 i 13. Izdavanje ovog albuma preuzima „Sorabia Disk“ iz Niša. U to vreme, bend je imao mnogo koncerata širom stare Jugoslavije.
Građanski rat, raspad države i nezamisliva hiperinflacija naglo su prekinuli aktivnost grupe.
U par navrata (1999, 2010/2011), održali su još par povratničkih koncerata.
2015. godine, pojavilo se nezvanično CD izdanje njihovog albuma, koje sadrži i bonus disk sa prethodno neobjavljenim demo snimcima.
I postava, januar 1987. – septembar 1988: Slobodan Rogožinarević /Roga/ – vokal, gitara, Milan Lazić /Mima/ – gitara, bas, Dragan Ljubenović – bas (povremeno), Dejan Stevanović /Kid/ – bas (povremeno) Kamenko Stojković – klavijature ✝, Boban Borvičanović – bubnjevi.
II postava, septembar 1989. – mart 1994: Slobodan Rogožinarević /Roga/ – vokal, gitara, Ljubomir Milojica /Zajka/ – gitara, prateći vokal, Dejan Milićević – bas, prateći vokal, Saša Stamenković – klavijature, prateći vokal, Željko Milićević /Zeka/ – bubnjevi.
III postava, 1995-1997: Slobodan Rogožinarević /Roga/ – vokal, gitara, Slobodan Mitrović /Dane/ – gitara, Zoran Pejović /Peja/ – bas, Boban Milosavljević – klavijature, Ivan Gulicovski /Guli/ – bubnjevi.
1999: Slobodan Rogožinarević /Roga/ – vokal, gitara, Dejan Milićević – bas, prateći vokal, Željko Milićević /Zeka/ – bubnjevi.
2010-2011: Slobodan Rogožinarević /Roga/ – vokal, gitara, Dejan Milićević – bas, prateći vokal, Slavoljub Stojković /Caki/ – klavijature, prateći vokal, Željko Milićević /Zeka/ – bubnjevi.

AFERA (1985-1986): Slobodan Rogožinarević – gitara, vokal, Dragan Ikodinović – bas, Kifa – bubnjevi.
D.D. & THE C.C. FLIES (1985-1986): Dragan Radosavljević /Bata Rača/ – vokal, Vlado Božović /Vlado Panker/ – gitara, Miša Petrović /Gazda/ – bas, Milan Radosavljević – bubnjevi.
ORFIČKO ZAVEŠTANјE (1986-1993): Alternativna psihodelija. Zoran Popović /Pišta/ – vokal, Ivica Veličković – gitara, Goran Paović – bas, Boban Veličković – bubnjevi (1986-1991) i Radmilo Kračunović – bubnjevi, prateći vokal (1991-1993).
DISTORZIJA MOZGA (1986): Nenad Lapadatović – Lapa, Ivan Pandilović –  Pandila, Miroslav Momčilović, Branimir Stanković.
CICIBAN (1986): Rok grupa pod vođstvom Ivana Pujića – Puje.
SLICKERS (1986): Ivan Pandilović – vokal, Miodrag Prvulović – vokal, Nenad Lapadatović – gitara, Dejan Dobrić – bas i Miroslav Momčilović – bubnjevi.
OTPALI (1986): Pank garžni rok. Radili pod vođstvom Milojice Ljubomira.
NIRVANA (1987) Dragan Stanković /Srlja/ – gitara, vokal, Dejan Paunović – gitara, Saša Predić – bas, Branimir Stanković – klavijature, Saša Papalucić – bubnjevi. 
XENOX (1987): Heavy metal bend u sastavu: Goran Kutkurezović, Srbobran Stanković i Saša Jovanović – Ksenoks.
P.B.S. (1987) Prve borbene snage: Coja – vokal, Ćela – gitara, Miroslav Lučić /Luča/ – bas i Nenad Ilić /Gedža/ – bubnjevi. 
P.N.G (1988-1990) skraćenica za Pank nove generacije. Imali su nekoliko svirki u hole tehničke škole, na letnjoj pozornici (rok veče), matursko veče u OŠ Josip Broz Tito i Baru 90. ČlanoviČ Miodrag Petković, Kondor – vokal, Miodraga Stojanović – gitara vokal, Miroslav Lučić, Luča – Bas, Željko Miličević, Zeka – bubanj (1988-1989), Vladan Čakarević, Vlatko bubanj (1990). 
LES IDEES NOIRES (1988-1991): Radmilo Kračunović – gitara, vokal, Gordan Miladinović – gitara, Nenad Ilić – bas i Darko Dinić – bubnjevi. Povremeno kao zamene svirali i: Zoran Popović /Pišta/ – bas, Zoran Stanković /Zoki Mečka/ – bas, Milan Jocić – bas i Nenad Džadžić – bubnjevi.

Les Idees Noires

APOKALIPSA (1988): Rok alternativna grupa pod vođstvom Kračunović Miloša.
ARMAGEDDON (1989)
I postava: Saša Kasapić – gitara, vokal, Dragan Petrović – bas, Emil Murganović – bubnjevi.
II postava: Saša Kasapić – gitara, vokal, Nenad Danilović – bas i Emil Murganović – bubnjevi.
AZIL (1989): Pop rock grupa: Ivan Pujić – Puja, Dejan Milićević – Miličko, Kamenko Stojković, Saša Grujić, Novica Milošević, Dragan Simonović i Želјko Milićević.

DESETA DECENIJA (1991-2000)

NITOGEN (1990): Altrenativni garažni rok: Miodrag Miki Stojanović ✝, Kristijan Niculović, Vladan Čakarević – Čakar, Miroslav Lučić – Luča, Ivan Selenić – Sele. Bend koji je imao najsnažniji uticaj na dalјi razvoj negotinskog R’n’R-a.

Nitogen

HOROSKOP (1991): Oliver Benić – vokal, Srđan Sekulić /Cici/ – gitara, Dragan Rubulović – bas i Darko Petrović /Dare Robija/ – bubnjevi. 
TITANIK (1991): Slađan Mitrović – girtara, vokal, Živko Grujić /Žika/ – gitara, Ivan Stojanović /Grašak/ – bas i Dalibor Stanojević – bubnjevi. Darko Petrović /Dare Robija/ – bubnjevi (povremeno zamenjivao Dalibora). 
LEGIJA (1992): Ivan Ramović, Ivan Tolić, Nikola Mladenović, Jovica Marković.
BEMWEJCI (1992): Legende negotinske i srpske pank rok scene. Finalisti Paliluske R’n’R olimpijade 1992. godine.
I, originalna postava, 1990-1994: St. Boban Miličić – bas, vokal ✝, Vlado Božović /Vlado Punker/ – gitara, Milan Radosavljević /Milanče/ – bubnjevi-
II postava, jun 2006-avgust 2008: St. Boban Miličić – bas, vokal ✝, Vlado Božović /Vlado Punker/ – gitara, Srđan Jović /Jova/ – bubnjevi.
III postava, avgust-decembar 2008: St. Boban Miličić – bas, vokal ✝, Vlado Božović /Vlado Punker/ – gitara. Rade Nucić /Bača Rade/ – gitara i Srđan Jović /Jova/ – bubnjevi.
IV postava, decembar 2008-avgust 2010: St. Boban Miličić – bas, vokal ✝, Miloš Rajić /Miša Hendriks/ – gitara, Rade Nucić /Bača Rade/ – gitara, Srđan Jović /Jova/ – bubnjevi. 
V, poslednja postava, avgust 2010-januar 2013: St. Boban Miličić – bas, vokal ✝. Miloš Rajić /Miša Hendriks/ – gitara, prateći vokal, Srđan Jović /Jova/ – bubnjevi.

Bemwejci

ASFALT (1992): Alternativni garažni rok: Zoran Rajković – gitara, Stanislav Trokanović – bas i Dejan Anđelović – bubanj.
KASTANEDA (1992): Goran Lukić, Milan Lazić, Bokan Mijailović, Dragan Nikolić i Goran Nikolić.
THE RAVNOGORCI (1992)
I postava: Miodrag Petković /Kondor/ – vokal, Vlada Milosavljević – gitara, Saša Kasapić – gitara i Srđan Jović – bubnjevi.
II postava: Miodrag Petković /Kondor/ – vokal, Vlada Milosavljević – gitara, Nenad Ilić – bas i Srđan Jović – bubnjevi.
III postava: Kristijan Niculović – bas, vokal, Vlada Milosavljević – gitara i Srđan Jović – bubnjevi.
KANABIS SATIVA (1992): Oliver Benić, Dragan Danesković, Srđan Orelј, Mihajlo Dimitrijević i Igor Kosić.
ČUVARI SNOVA (1992): Miloš Kračunović, Ivan Gulicovski, Mihajlo Dimitrijević i Ivan Krstić.
DALTON BROTHERS (1992): Grupa je negovala izvorni rockabily zvuk pod vođstvom Slobodana Krčmarevića i Buce.
AKUSTIK BLUZ (1993): Miloš Kračunović /Richie/ – gitara, Bokan Mijailović – gitara,  Slaviša Milosavljević – bas, Kamenko Stojković – klavijature ✝i Ivan Pujić – usna harmonika ✝
PO PRVI PUT (1993): Srđan Sekulić /Cici/ – gitara, vokal, Boban Radonjić – gitara, Ivan Đuričić – gitara, Anđelka Niculović – prateći vokal i Slađana Mijušković – prateći vokal.
MARY JANE (1993-1994): Miodrag Petković /Kondor/ – vokal, Boban Floričelović /Knje/ – gitara, Boban Kalinović – bas  i Nenad Pešić – bubnjevi.
КРЕЧ (1993-1995). Članovi benda: Ivica Trajković vokal, Damir Pešić gitara, Miloš Rajić – Hendriks gitara i Srđan Jović – Jova Pop bubanj. Ostali članovi benda: Keca, Nenča, Veki, Zoka Rajković, Sara i Kristina.
FOBIJA (1994): Negotinski heavy metal bend. Članovi: Oliver Benić (vokal), Dragan Danesković (gitara), Saša Kasapić (bas), Igor Kosić Koska (bubanj) i Srđan Orelј (klavijature). Nekoliko meseci po formiranju benda Dragan napušta bend a umesto njega dolaze Boban Radonjić (gitara) i Miloš Rajić Hendriks (gitara). U tom sastavu 1995. snimaju demo „Gospodar Ludila.”
KVARTET ŽELjKA MILIĆEVIĆA (1994): Jovan Nikolić, Želјko Milićević – Zeka, Kamenko Stojković i Saša Filčić.
GEST (1994-1995). Grupa Gest, postojala je oko godinu dana. Probe su se održavale u jednoj prostoriji osnovne škole „Branko Radičević“ i jedan kratki period u potkrovlju kuće basiste Stojanović Davida. Bend je svirao obrade Grunge i Punk bendova. Održali su nekoliko svirki u tadašnjem kafiću Bes, jednu svirku ispred tadašnjeg Varteksa (leto ’95.), kao i par svirki u Royalu. Postava: Rade Nucić – gitara, vokal, David Stojanović – bas i Miloš Kecojević – bubnjevi.
TUŽIBABE (1994): Miroslav Lučić – bas, vokal, Zoran Rajković – gitara, Nenad Ilić – ritam gitara, prateći vokal, Dejan Anđelović /Pupe/ – bubnjevi.
SKOK (1994): Saša Jovanović /Sale Xenox/ – gitara, vokal, Ljubomir Milojica /Zajka/ – gitara, vokal, Dejan Milićević – bas, prateći vokal i Željko Milićević /Zeka/ – bubnjevi.
BAKSUZI (1994): Slavoljub Stojković /Caki/ – klavijature, vokal, Ognjen Grčak – gitara, Dejan Lekić – bas i Vojkan Tihojević – bubnjevi.
FAMOZNI ZERO (1994-1997): Garažni punk-rock. Bend je radio u sastavu: Miroslav Lučić Luča (vokal, bas), Srđan Jović Jova Pop (bubanj), Milosavlјević Vladica (gitara), umesto koga 1996. godine u bend dolazi Miloš Rajić Hendriks. Takođe 1996. bendu se priklјučuje Maja Sara Radovanović ✝ kao vokal.

Famozni Zero

STOKŠOK: Vladimir Nikolić – vokal, Damir Marinković – gitara, Igor Rajić – bas i Vidoje Gojković /Ćira/ – bubnjevi.
ZAŠTO DA NE (1995): Srđan Sekulić /Cici/ – gitara, vokal, Igor Stojanović – bas, vokal, Slavoljub Stojković /Caki/ – klavijature, Vojkan Tihojević – bubnjevi
MAGIJA (1995-1997)
I postava, oktobar 1995-jun 1996: Miloš Kračunović /Richie/ – gitara, vokal, Mihajlo Dimitrijević – bas, Srđan Orelj – klavijature i Danijel Šćepanović – bubnjevi.
II postava, 1996-1997: Miloš Kračunović /Richie/ – gitara, vokal, Slavko Sladojević – bas, Miljan Njegušić – klavijature i Igor Kosić /Koska/ – bubnjevi.
III postava, 1997: Miloš Kračunović /Richie/ – gitara, vokal, Zoran Miladinović – bas, Miljan Njegušić – klavijature i Igor Kosić /Koska/ – bubnjevi. 
SOLO BATAK (1996-1997)
I postava, 1996: Miroslav Lučić /Luča/ – bas, vokal, Vlado Božović /Vlado Panker/ – gitara, Nedim Hadžiahmetović /Mafa/ – truba i Dejan Anđelović /Pupe/ – bubnjevi. 
II postava, 1996: Miroslav Lučić /Luča/ – bas, vokal, Saša Jovanović /Sale Xenox/ – gitara, prateći vokal, Nedim Hadžiahmetović /Mafa/ – truba i Milan Lazić /Mima/ – programiranje.
III postava, maj 1997: Miroslav Lučić /Luča/ – vokal, Miloš Rajić /Miša Hendriks/ – gitara, Mihajlo Dimitrijević – bas, Nedim Hadžiahmetović /Mafa/ – truba, Željko Milićević /Zeka/ – bubnjevi i Milan Lazić /Mima/ – programiranje.
ZMAJEVI (1996-1997) Uglavnom svirali obrade, imali 3 autorske pesme. 1996 nastupali u Negotinskoj Hali Sportova kao predgrupa Osvajačima. Slavoljub Stojković /Caki/ – klavijature, vokal, Boban Krčmarević – gitara, prateći vokal, Dragan Stojimirović /Sulja/ – bas, Srđan Jović – bubnjevi (1996) i Vojkan Tihojević – bubnjevi (1997).
VADE RETRO (1996-1997) Vade Retro Satana, Slavko Sladojević – gitara, Igor Veljković – gitara, Mladen Mašić – bas, Predrag Jaguz – bubnjevi.
NEW GATE (1997): Rista – vokal, Ivan – gitara, Dejan Lekić – bas i Dragan Sojević /Ganje/ – bubnjevi.
VLAŠKI KLAN (1997) Kratak projekat, snimili jednu pesmu marta 1997. Miroslav Lučić /Luča/ – vokal, Miloš Rajić /Miša Hendriks/ – gitara, Mihajlo Dimitrijević – bas i Željko Milićević /Zeka/ – bubnjevi.
BRANDON WALSH (1998-2004): Hard core atrakcija, koja je delovala u nekoliko postava.  2000. godine bend odnosi prvu nagradu publike na Zaječarskoj gitarijadi. Februara 2001. u studiju “Akademija” u Beogradu snimaju se 3 pesme koje i promotivno izlaze na CD-u. Kao producent na ovom izdanju radio je Nikola Vranjković iz grupe Block Out. Grupa za sobom ima ostavljena nekoliko spotova i živih nastupa od kojih se izdvajaju nastup na III kanalu RTS-a i Eho-festivalu na Lidu 2002. godine… Miroslav Lučić /Luča/ – bas, vokal (1995-1996;1997-2003), Ivan Tomić /Toma/ – vokal (1997), Željko Milićević /Zeka/ – gitara (1995-1997); bubnjevi (1997-2003), Slavko Sladojević – gitara (1997-2003), Miodrag Stojanović – gitara (2002) kao privremena zamena za Slavka, Miljan /Šemsa/ – bas (1997) i Srđan Jović /Jova/ – bubnjevi (1995-1997).

Brandon Walsh

CORKSCREW (1997-2000) je bend, sa dosta održanih svirki. Imali su oko 10-tak autorskih pesama, ostali repertoar se sastojao uglavnom od stranih metal i HC obrada. Bili su aktivni od 1997 do 2000. godine, a 2009. su održali još dve “povratničke” svirke. Corkscrew: Ivan Tomić – vokal, Marko Stanojević – gitara, Radovan Šikić – bas (1997), Damir Pešić – bas (1998-2000; 2009), Igor Pašalić – bubnjevi (1997), Dejan Anđelović- Pupe – bubnjevi (1998-2000) iPredrag Vasiljević /Peca/ – bubnjevi (2009).
CHICK ABUSERS (1998-1999) Negotinsko-pulska grupa. Igor Medved – vokal, Vlado Božović – gitara, Aldino Blažić – gitara, Stanislav Božanić – bas i Dragan Radosavljević /Bata Rača/ – bubnjevi.
STINK FIST (1998-2000) Bend je ddelovao u periodu od jula 1998. do decembara 2000. Miloš Rajić /Miša Hendriks/ – gitara, vokal, Slobodan Stanojević /Bane/ – bas, Dragan Sojević /Ganje/ – bubnjevi.
EVROVIZIJA (1999) Bend je postojao u periodu od marta do maja 1999. Tatjana Rodić – vokal, Miloš Rajić – gitara, vokal, Dragan Stojimirović /Sulja/ – bas, Srđan Jović – bubnjevi. 
TARGET (1999-2000) Mladen Sladojević – saksofon, vokal, Slavko Sladojević – gitara, Senad Poljo – bas i Vidoje Gojković /Ćira/ – bubnjevi

NOVO DOBA – 21. VEK

HONDURAS (2000-2003): Alternativni rok. Bend su činili: Miloš Rajić – Hendriks (vokal, gitara), Senad Polјo (bas), Srđan Orelј (klavijature), Dragan Sojević (bubanj) umesto koga 2002. godine dolazi Dejan Anđelović – Pupe. Bend je 2001. i 2002. godine nastupao na Zaječarskoj Gitarijadi. 
URBANA DISCIPLINA: Kristijan Niculović – gitara, vokal, Senad Poljo – bas, Dejan Anđelović /Pupe/ – bubanj.
NEMUŠTI: Anđelka Niculović – gitara ✝, Senad Poljo – bas, Dejan Anđelović /Pupe/ – bubanj.
HIPY WOOD (2003-2005): Nekoliko svirki po školskim žurkama u tehničkoj školi i na susretima mladih u Vatrogasnom domu, 2003-2005. Zoran Bulbić – vokal, Milena Cvetković – vokal, Veljko Ranđelović /Pače/ – gitara, Saša Milić – gitara, Ivan Perić – akustična gitara Željko Kurić – bas, Nemanja Pavković – bubanj.
RETRO NOISE (2004-2007): U godinama u kojima je delovao jedan od najorginalnijih bendova što se tiče autorskog stvaralaštva. Činili su ga: Boban Floričelović (gitara, vokal), Vladan Čakarević – Čakar (bubanj), Senad Polјo (bas), umesto koga 2005. godine dolazi Rade Nucić.
SCREAMAGE (2004-2006): Svirali su  hard core sa primesama thrash metala. Bend je radio u sastavu: Ivan Stanković – Rgi (vokal), Vladimir Šolc (gitara), Branko Marić (gitara), Predrag Vasilјević (bas), Dragan Sojević (bubanj). 
SPINS (2005) je bio jedan od najaktivnijih bendova na negotinskoj rok sceni. Bend je svirao speed punk rock, ali su zastuplјeni i mnogi drugi pravci i stilovi u njihovoj muzici. Članovi benda: Miroslav Lučić – Luča (vokal, bas), Miloš Rajić – Hendriks (gitara) i Srđan Jović – Jova Pop (bubanj). 

Spins

MAMURNI LJUDI: Slavko Sladojević /Slade/ – gitara, Senad Poljo – bas i Željko Milićević /Zeka/ – bubnjevi. 
DIRTY MAC (2005): Landeka Damir – Bubanj, Ranđelović Veljko – Gitara, Kožicić Dragoslav – Gitara Ristić Ivan – Bas, Bulbić Zoran – vokal.
TAKE 5 (2006-2007): Svirali su repertoar sa obradama klasičnih rok numera. Bend su činili: Kristijan Niculović (gitara, vokal), Predrag Vasilјević (bas), Srđan Orelј (klavijatura) i Dragan Sojević (bubanj).
EVIL NIGHT (2006): Svirali su hard rock. Bend je delovao u sastavu: Anđelović Dejan Pupe – Bubanj, Kurić Željko – Bas, Radukanović Aleksandra – vokal, Tasić Predrag – Klavijature,  Ranđelović Veljko  – Gitara. Nastupi: Rock Sastanak 2006. Arena Negotin, predgrupa Ribljoj čorbi na Stadionu, Susreti Mladih u Domu kulture Negotin. 
(2007) Jakovljević Ivan Muki – bubanj, Davidović Vojislav Vojče – gitara, Ranđelović Veljko – gitara, Simonović Bratislav – bas gitara, Aranđelović Milan – klavijature, Bogićević Nikola Džoni – vokal. Nastupi: Rock Sastanak 2007 Arena Negotin, Novogodišnji koncert 27.12.2007. centar Negotin, caffe Talisman, Mon-a Negotin.
FLAT OUT (2006): Trio koji je negovao fussion zvuk, instrumentalnog je karaktera. Band je radio u sastavu: Saša Jovanović – Ksenoks (gitara), Senad Polјo (bas) i Želјko Milićević – Zeka (bubanj). 
METROPOLIS (2007): Bend koji je svoju svirku bazirao na obradama poznatih rok numera. Delovao je u sastavu: Slađana Mijušković (vokal), Miloš Kračunović (gitara, vokal), Predrag Vasilјević (bas), Slavolјub Stojković – Caki (klavijatura) i Vidoje Gojković (bubanj).
NENAD R. (2007) Nenad Rajčić (kasnije, jedan od osnivača grupe Occultis), jula 2007 snimio je svoj solo album. Na ovom, uglavnom instrumentalnom CD-u pod nazivom On the Wings of My Soul, sve je sam odsvirao, isprogramirao i otpevao. Spot i pesma White Rabbit snimljeni su su 2018. godine.
SUPERPLAN (2008-2012): Bend je nastao prestankom rada grupe Rero Noise. Oformlјen je 2008. godine i svirao je retroprogressive rock. Bend je imao dosta nastupa u gradovima istočne Srbije. Kroz bend je prošlo dosta muzičara, tako da su se članovi često menjali u periodu postojanja benda. Neke od postava su činili: Vladan Čakarević (bubanj/vokal), Rade Nucić (gitara/vokal), Predrag Vasilјević (bas), Polјo Senad (bas), Orelј Srđan (klavijature) i čovek koji je posebno obojio zvuk benda svojom trubom Nedim Hadži Ahmetović – Mafa.
RAFAL (2008) je negotinski thrash metal bend oformlјen 2008. godine. Februara 2010. godine u sopstvenoj režiji snimaju CD pod istoimenim nazivom. Članovi benda: Alen Todosijević (gitara),  Nemanja Stanković Neksi (vokal), Nemanja Đorđev Pokojni (bas) i Ivan Jakovlјević Muki (bubanj).
NESTABILNA HIGIJENA (2008) Projekat Radeta Nucića, nastao 2008. kako bi se snimile neke od njegovih pesama… Rade Nucić /Bača Rade/ – vokal, gitara, bas, Miloš Rajić /Miša Hendriks/ – gitara, vokal, St. Boban Miličić – vokal, bas, Predrag Vasiljević /Peca/ – bas, Srđan Jović /Jova/ – bubnjevi i Miroslav Lučić /Luča/ – vokal u pesmi „Ime“.
JEDVA SE ZBRASMO (2009-2010) Ivan Maslovara /Pop/ – gitara, Nemanja Zulić – bas, Dušan Nedeljković /Burgija/ – bubnjevi (2009), Miloš Stojanović – bubnjevi (2010).
LEAD (2009): Bend  koji svoju svirku bazira na obradama poznatih rok numera.  Postava benda je sledeća: Slađana Mijušković (vokal), Saša Jovanović ­– Ksenoks (gitara), Predrag Vasilјević (bas), Slavolјub Stojković – Caki (klavijatura, vokal) i Vidoje Gojković (bubanj).
MOLOŠ (2010-2012) je negotinski thrash/black metal bend oformlјen 2010 godine. Demo EP pod nazivom „Mrtvi i nedužni“ objavlјuju 2012. godine. Članovi benda: Marin Liksarević (gitara/vokal), Nemanja Živković Čze (bas) i Luka Radojević (bubanj).
I SHTA SAD? (2010-2012): Punk-rock bend iz Negotina nastao 2010. godine. Članovi benda: Teodor Prvulović – Tedi (gitara i vokal), Milan Mirković – Šarkamenac (bas i vokal) i Dušan Nedelјković – Burgija  (bubanj). Godine 2011. snimili su „Strana A“ sa 10 pesama, od čega dve obrade. Bend prestaje sa radom 2012. godine kada Milan odlazi na studije. Nastupali su u Negotinu, Zaječaru, Boru, Kladovu, Knjaževacu i Roglјevu.
DETROIT (2010-2015)  Stefan Marković – vokal (2010-2011), Saša Vučinić – vokal (2011-2012;  2014-2015); klavijature (2011-2012), Dušan Bogdanović – gitara; vokal (2012-2014), Dušan Radojević – gitara, Miloš Stanojević – bas, Nikola Marković – bubnjevi (2010-2012; 2015), Marko Petrović – bubnjevi (2012-2014), Aleksa Dinić – bubnjevi (2014-2015). 
NAHOJ (2011-2014) su: Jovana Kazimirović – vokal, Mladen Đuričić – gitara, vokal, Đorđe Surdanović – gitara, Filip Borovičanović – klavijature, Lazar Petrović – bas i Miloš Papalucić – bubnjevi.
KRPE (2011)Kratak projekat.  Predrag Pejčić – gitara, vokal, Nemanja Zulić – bas i Ivan Jakovljević -Muki – bubnjevi.
D ROOMONES: Nemanja Stanković /Neksi/ – vokal, Branko Marić – gitara, Rade Nucić – gitara, Predrag Vasiljević /Peca/ – bas, Ivan Jakovljević /Muki/ – bubnjevi.
HURLEUR (2012): Negotinski heavy punk-rock bend osnovan 2012. godine, a autorski rad počinju 2014. Članovi benda su: Nikola Petrović (gitara i vokal), Samir Dazdarević (gitara i vokal), Miloš Ilić (Bas) i Aleksa Dinić (Bubanj). Učestvovali su na mnogim festivalima među kojima su i Belgrade Beer Fest, 49. Zaječarska Gitarijada, TLO fest, Rock Village, Park Fest, Beogradski Manifest… Imali su i dva zapažena nastupa na festivalima u Sofiji, a iza sebe imaju i preko 100 klupskih svirki…. Objavili su demo „CAI!“ 2015. godine, i studijski album JA! krajem 2017. za izdavačku kuću RnR Records. Hurleur svoju muziku opisuju kao krik jedne generacije sa tekstovima punim bunta koji govore o trenutnom stanju u kom se naše društvo nalazi, kao i o problemima mladih lјudi.

Hurleur

RED DANGER (2012) Bend u najvećoj meri svira obrade r’n’r hitova prevashodno iz osamdesetih i ranih devedesetih godina. Imaju i nekoliko autorskih pesama koje su takođe u fazonu pesama koje obrađuju. U prvoj postavi bili su: Veljko Ranđelović (gitara), Nikola Džoni Marković (bubanj), Stefan Stefanović, (bas gitara), Miloš Tomić – Toma (vokal) i Slavoljub Stojković Caki (klavijature). Bend trenutno nastupa u sastavu: Ranđelović Veljko (Gitara) , Radonjić Vojislav (Bas gitara), Vučinić Saša (Vokal), Marinović Milan (Bubanj), Njegušić Miljan (Klavijature), Tomić Miloš (Vokal , gitara), Stanković Miloš (Akustična gitara / Vokal). Bend je nastupao po klubovima, koncerti u salama i na otvorenom, humanitarnim manifestacijama, moto skupovima… Od nastupa vredno je napomenuti: 52.Zaječarska gitarijada , Moto Skup Negotin , Jabukovac , Kladovo , Rok Fest Negotin, Sajam meda i Vina u okviru dana grada Negotin , 59.Republički festival baletskih i muzičkih škola , Međunarodni omladinski volonterski kamp Mikulja, Youtubers festival  2017. itd.

Red Danger

OCCULTIS (2012): Ideja za bend je nastala ispred dragstora decembra 2012. Još neimenovani bend u sastavu: Sv. Boban Miličić ✝ (bas i vokal), Nenad Rajčić – Rajča (gitara), Ivan Jakovlјević – Muki (bubanj) i Miloš Rajić – Hendriks (gitara i vokal), kreće sa probama. Ideje za ime benda: Sundogs, Orlowski, Occultis… U maju 2013. snimaju gomilu pesama. U septembru 2013. završavaju prvi CD „Occultis“ sa 16 autorskih pesama. Muziku su uglavnom radila sva četvorica, tekstove su pisali Boban i Miloš. Nažalost, u oktobru 2014. neočekivano umire Boban i to menja celu koncepciju benda. Predrag Vasilјević – Peca počinje da svira s bendom krajem 2014. godine. U maju 2015. bend snima pesme koje su (uglavnom) nastale dok je Boban bio živ, uz par novih s Pecom. Album je još uvek nedovršen. Nekih desetak pesama postoji. U leto 2016. godine Ivan Jakovlјević – Muki napušta bend.

Occultis

DISkont (2013) je bio kratkotrajni projekat nastao leta 2013. godine, za vreme koga je napravljen i jedini snimak benda, pesma „Otiš’o sam da fatam ribe“. Žanrovski pripada grindcore/crust pravcu. Vladan Necić -Seksi – vokal ✝, Alen Todosijević – gitara i Marin Liksarević – bubanj. 
STORM (2014): Nastao petka 13. u junu 2014. godine u Negotinu. Bend čine: Igor Kosić (bubnjevi), Srđan Jokić (bas i vokal), Ivan Jončić (gitara) i Mirko Stojanović (gitara). Jedno vreme vokal u bendu bio je Mario Čibarić. Bend se opredelio za autorski rad. Učestvovali su u emisiji BUNT u maju 2016. godine. Trenutno spremaju materjal za CD. Muzika i tekstovi: Mirko Stojanović, aranžmani: STORM.
POZITIVNE VIBRACIJE (2014)  je prvi ženski rok bend iz Negotina. Grupa je osnovana novembra 2014. od strane Anđele Veljković i benda „Red Danger“. Bend  je svoji prvi nastup imao u kafiću “Moment 77” marta 2015. Nakon toga usledio je nastup na Moto skupu u Jabukovcu, jula 2015., ućešče na prvom Rok festu u Negotinu januara 2016., a zatim i koncert povodom Majskih svečanosti 2017… Bend su činile: Marija Bošković – vokal (2014), Nevena Stanković – vokal (2016), Vanja Stanković – gitara (2014-2016); vokal (2015), Milica Krstić – gitara, vokal (2017), Andrijana Milošević – bas (2014), Jovana Filipović – bas (2015-2016), vokal (2015; 2017), Katarina Milošević – bas (2017)l Jelena Aleksić – klavijature (2014), Anđela Veljković – bubnjevi (2014-2016), Marijana Panojević – bubnjevi (2017), Selena Simić – bubnjevi (2017).

Pozitivne Vibracije

LAPO LAPO (2015): Mladi pank sastav koji dolazi iz Negotina. Formiran čudnim spletom okolnosti. Članovi benda: Milan Milanović – Fura (ritam gitara), Samir Dazdarević – Apis (solo gitara, vokal), Petrović Đorđe – Đole (bas gitara, vokal) i Aleksa Dinić – Dinara (bubanj). Bend je do sad imao zapažene nastupe u Beogradu, Negotinu, Zaječaru… Trenutno je u pripremi njihov prvi demo album, koji se očekuje na proleće. U pesmama opisuju probleme srednjoškolaca i probleme u samoj vlasti. 
IRRTUM (2015) je black metal sastav, osnovan u Nišu od strane članova iz Negotina, krajem 2015. godine. Iako prevashodno black metal, u zvuku je prisutna gomila različitih uticaja kao što su prog rock, avantgarde, industrial… Bend ima jedan singl izdat januara 2016. a takođe priprema izdavanje prvog EP-a krajem 2018. godine. Irrtum su Marin Liksarević – vokal, gitara, klavijature, bubanj i Nemanja Đorđev – bas, vokal/ 
FUBAR (2016): Nastao je u leto 2016. godine kao proizvod članova starih negotinskih grupa: Spins, Brandon Walsh, Occultis, I shta sad?, Famozni Zero… Članovi benda: Želјko Milićević – Zeka (bubnjevi), Miloš Rajić – Hendriks (gitara/vokali), Teodor Prvulović  – Tedi (gitara/vokali) i Miroslav Lučić – Luča (bas/vokali).

Fubar

PLAY ON (2016) je bend nastao  marta 2016. godine. Imaju veliki broj klupskih svirki. Sviraju isključivo obrade. Bend čine: Tamara Paunović – vokal (mar.2016-okt.2016), Marina Stošić – vokal (okt.2016- ), Saša Jovanović /Xenox/ – gitara, vokal, Petar Pitarević – klavijature, prateći vokal, Predrag Vasiljević /Peca/ – bas i Vidoje Gojković /Ćira/ – bubnjevi. 
HIWATT (2017) Član jednog od prvih bendova u Negotinu Watt Ivica Radonjić 40 godina kasnije ponovo formira bend koji svira legendarne rock and roll numere iz 60tih i 70tih godina. Članovi benda: Ivica Radonjić – gitara/vokla, Vojislav Radonjić – bas, Srđan Orelj – klavijature i Dejan Aranđelović Pupe – bubanj. 
SICKTER (2017) je alternativna rok trojka nastala krajem 2017. godine u Negotinu, spajanjem tri individualaca sa ciljem pravljenja iskrene muzike u kojoj možete čuti svaku njihovu emociju. Žanrovski se trude da budu neodrađeni, pa se u njihovoj muzici mogu naći različiti uticaji. SickTer su: Nikola Petrović – gitara, vokal, Filip Paraskević – bas, vokal i Vladimir Milošević – bubanj, vokal. Svoj album prvenac pod nazivom Druga strana okeana objavili su početkom avgusta 2020. godine. Imali su brojne nastupe sa velikim bendovima poput Artan Lili, Stuttgart Online, Straight Mickey and the Boyz, Bolesna Štenad, Plastic Sunday…). Pobednici su 4. Velikogradištanske gitarijade održane 2019. godine. 

SickTer

ČUVAJ SE PSA (2018) je oformljen u decembru 2018. u Negotinu. Mirku Stojanoviću su se priključili Igor Kosić i Ivan Jončić, bivši članovi benda Storm i Dragoslav Kožicić iz benda Jolly, tako da se Čuvaj se psa smatra nastavkom Storm-a. Pesme su dobile nove aranžmane i u martu 2019. u studiju Doma Kulture u Negotinu bend snima stvari za EP/CD. Snimatelj je Dejan Milićević, a miks je rađen u studiju Asfalt u Beogradu. U Septembru iste godine izdavačka kuća RnR Records objavljuje EP/CD pod nazivom „Sve je isto”. Bend je gostovao na Radiju 202 gde je predstavljen CD, a u klubu Fest u Zemunu, imali su svoj prvi nastup. Članovi benda: Ivan Jončić – gitara i prateći vokal, Dragoslav Kožicić – bas, Igor Kosić – bubnjevi i Mirko Stojanović – gitara, vokal /autor muzike i tekstova.

EMPTY MINDED je formiran jula 2021. godine a svoj muzički izraz bazira na pank, hardcore vajbu. Bend svira obrade. U pitanju su mlade snage negotinske pank-rok scene. Najmlađi član u bendu ima svega 13 godina života. Članovi benda su: Aleksandar Žurkić – gitara i vokal, Miloš Žurkić – bass i  Aleksandar Videnović – bubnjevi.

RADIOMASIV je bučni rokenrol trio, formiran 2021. godine koji je 2/3 negotinski bend jer ga čine dvojica Negotinaca, Aleksandar Marković koji je još od ranije poznat kao pesnik, DJ i veliki ljubitelj muzike i Mihajlo Stević. Obojica su i vokali u bendu, jedan za basom a drugi za gitarom. Tu je još i bubanj i to je sasvim dovoljno za jedan odličan garažni rokenrol. Muziku i spotove Radiomasiva možete poslušati i pogledati na Youtube kanalu benda.

SPEEDFREAK je negotinski Motorhead tribute bend koji čine četvorica momaka u tinejdžerskom dobu: Miloš Žurkić – bas i vokal, Bogdan Jovanović – gitara, Aleksandar Videnović – bubanj i Veljko Rajčić – vokal. Ova mlada pank-rok-metal četvorka na svom repertoaru pored Motorhedovih nudi i obrade drugih bendova ali radi i na autorskim pesmama. U novembru 2023. godine učestvovali su na prvom državnom takmičenju srednjoškolskih bendova Rok Serbika u Zrenjaninu čiji je inicijator i organizator Udruženje nastavnika muzičke kulture. SpeedFreak je dobio nagradu za najorginalniji stav. U pripremi je CD sa ovogodišnje Rok Serbike

SpeedFreak

Autori Rockumenta: Miodrag Stefanović, Ivica Radonjić, Dejan Miličević, Polјo Senad, Miloš Rajić, Saša Stojimirović, Veljko Ranđelović  i Miljan Ristić.

Miodrag Stefanović, poznat još i kao Mića kultura, doprineo je mnogo kulturi Negotina. Neka mu je laka zemlјa i večna slava.
Ivica Radonjić, rođen 20.9.1959. godine u Negotinu. Muzikom i rock and roll-om se bavi  od sedamdesetih godina prošlog veka, još od formiranja svog benda WAT. I dan-danas sluša kvalitetan rock and roll i svira za svoju dušu.
Dejan Milićević, rođen 1972. godine. Svirao je u nekoliko negotinskih rok bendova. Poslednjih 20 godina bavi se audio produkcijom u Domu kulture Negotin i Kafe klubu Cinema. Snimio jedan album sa grupom CIRRUSI.
Senad Polјo, rođen u Negotinu 1982. godine. Bavi se muzikom (bas gitara) i pisanom rečju. Svirao je u mnogim negotinskim bendovima.  Živi i stvara u Kragujevcu gde je svoje muzičko delovanje nastavio na kragujevačkoj klupskoj sceni. Sa bendom Vakuum, u kome trenutno svira, imao je zapažene  nastupe na značajnim muzičkim događajima širom Srbije.
Miloš Rajić, rođen u Zaječaru, 17.10.1977. U svet muzike ulazi još kao klinac, a svoju prvu gitaru dobio je 13.10.1990. godine. Svirao je u mnogo bendova: Total Destruction,  Kreč, Fobija, Famozni Zero, Stink Fist, Honduras, Bemwejci, Spins i Fubar čime je ostvario značajan uticaj i doprinos muzičkoj sceni Nitogena.
Saša Stojimirović veliki muzikofil i strastveni kolekcionar. Ima pozavidnu kolekciju muzike. Velikim delom ovaj tekst je dopunjen i kompletiran sa njegovog sajta Negotinsko drvo na kome su predstavljeni svi bendovi koji su postojali na prostoru Negotinske Krajine a koji su se bavili rokenrolom u najširem smislu te reči.
Ranđelović Veljko rođen je 09.03.1985. u Zaječaru, Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Od malih nogu bavi se sportom, dugogodišnji je rukometaš i sportski radnik. Prvi susret sa gitarom imao je na kraju osmogodišnjeg školovanja (2001). Prvi javni nastup imao je 2006. god. kao predgrupa Ribljoj Čorbi na gradskom stadionu. Svirao je u HipYWooD-u, Evil Night-u i idejni tvorac benda Red Danger. Od muzičkih pravaca preferira Pop, Rock, Hard Rock, Glam Metal, Heavy Metal… 

Miljan Ristić pisac, pesnik, bloger i veliki uživalac muzike. Kompletan tekst koji je pred vama on je uredio, ažurirao i dopunio sarađujući sa pomenutim autorima. Skraćena verzija teksta objavljena je u 50. broju Buktinje, časopisu za književnost, umetnost i kulturu.

 

 

2 thoughts on “ROCKUMENT – Istorija negotinskog rokenrola

  1. Grupa ORION od 1964-68
    Sastav : Zivorad Didic(Bata dr Didic urolog u penziji),Moma Nicic ritam gitara(inzenjer u penziji u Kanadi),Orelj Slobodan,bas gitara (preminuo u saobrac.udesu),Miodrag Nikolic Bata bubnjevi,(dr stomatolog,u Bg).Niko drugi nije bio u sastavu Oriona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!