Svađa kao način ubistva ili pokušaj ubistva?

Igrom slučaja, nas nekoliko prisustvovalo je jednoj svađi između dvojice poznanika. Svađa je svakim časom postajala sve žešća. Padale su teške reči. Uvrede i psovke. Iako smo pokušavali da ih smirimo, to nije imalo nikakvog efekta, već kao da je bilo kontraproduktivno, kao da je prisustvo drugih ljudi uticalo na sam žar svađe. U jednom trenutku jedan od njih dvojice uhvatio se za grudi u predelu srca i poče bolno da jauče. Pao je na kolena, prebledeo i sav obliven znojem zapomagao je za pomoć. Vapio je za vazduhom kao da se guši. Uplašeni nismo znali šta se dešava ali brzo ga uhvatismo pod ruke, podigosmo sa kolena, izvedosmo napolje, strpasmo u kola i odvezosmo u hitnu. Na putu za bolnicu saznao sam da dotični ima problema sa srcem, da je pre nekoliko godina preživeo težak infarkt i da su mu ugrađena dva stenta. U situacijama kada bi se mnogo potresao ili uznemirio postajalo mu je loše. Ovo nije bilo prvi put da je vožen u hitnu nakon nekih stresnih i mučnih situacija. Sve vreme dok smo putovali ka bolnici uplašen i uznemiren čovek je zapomagao i stalno govorio kako će umreti.
U hitnoj službi brzo su odreagovali. Rekoše da smo stigli na vreme. Stavili su mu tabletu pod jezik, uključili infuziju i ubrzo mu je bilo bolje. Jedan od prisutnih ostade da ga sačeka da završi sa infuzijom a mi ostali krenusmo svojim putem. Usput pričali smo o dešavanjima koja su dovela do ove situacije. Bio je prisutan i učesnik svađe. On je dobro znao da je njegov supranik koji je završio u hitnoj, imao problema sa srcem i da nije bilo prvi put da završi u bolnicu u takvim situacijama. Prisutni su ga kritikovali a meni padne na pamet jedna misao.
Šta bi bilo da je dotični imao infarkt i da je umro? Da li bi se njihova svađa tretirala kao ubistvo imajuću u vidu da je drugi učesnik u svađi znao za zdravstveni problem svog rivala i da je baš ta rasprava i dovela do infarkta i smrti?
Čim sam stigao kući krenuh da guglam. Stigoh i do krivičnog zakonika i članova koji se bave ubistvom. Takva situacija nije bila predviđena zakonom, ali, ipak, ne znam da li bi se mogla podvesti pod ubistvo iz nehata.
Zakonom je bilo definisano i ubistvo iz samilosti, pomaganje u samoubistvu ali ovakvu situaciju nisam mogao da podvedem ni pod jednu kategoriju. Pa mi je ostalo nerazjašnjeno da li bi se ovakvi postupci mogli klasifikovati kao ubistvo ili pokušaj ubistva?

Šta vi mislite o tome?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!