Đavolov rečnik #16

EKSCENTRIČNOST – Metod razlikovanja toliko jeftin da ga budale koriste da bi naglasile svoju nesposobnost.

ENGLESKI – Toliko ohol i uzdržan jezik da je malo pisaca kojima pođe za rukom da se sa njim bliže upoznaju.

EVOLUCIJA – Proces kojim se viši organizmi postepeno razvijaju iz nižih, na primer, čovek iz doseljenika (azilanta), visoki državni službenik iz lokalnog političkog moćnika, lopov iz visokog državnog službenika, itd.

FELJTON – Književno delo, obično neka neistinita priča, koja se razvlači kroz nekoliko brojeva nekog lista ili časopisa. Često se svakom nastavku dodaje »sinopis prethodnih poglavlja« za one koji ih nisu pročitali, ali bi mnogo potrebniji bio sinopis sledećih poglavlja, za one koji nemaju nameru da njih čitaju. Još bolji bi bio sinopis celog dela.

GLASAČKI LISTIĆ – Jednostavno sredstvo kojim većina pokazuje manjini da je otpor uzaludan. Mnogi dobri ljudi nedeovoljno razvijenog misaonog aparata veruju da većine vladaju po nekom naslednom pravu, te da se manjine tome priklanjaju ne zato što moraju, već zato što tako treba.

GNJAVATOR – Osoba koja priča kada vi želite da sluša.

GODINA – Period od tri stotine šezdeset i pet razočarenja.

HARMONIKA – Instrument koji je u skladu sa osećanjima ubice.

HIROMANTIJA – uzimanje novca pod lažnim izgovorom. Sastoji se iz „tumačenja ličnosti“ čitanjem linija na dlanu. Ovo nije potpuna prevara; ličnost se stvarno može vrlo tačno proceniti na ovaj način, jer linije na svakoj šaci podnetoj na uvid jasno tvore reč »budala«. Nepoštenje je u tome što ovu reč niko ne pročita naglas.

HRIŠĆANIN – Onaj koji veruje da je Novi zavet božanski nadahnuta knjiga koja izvaredno odgovara duhovnim potrebama njegovog bližnjeg. Onaj koji prati Hristovo učenje u meri u kojoj se ono može uskladiti sa grešnim životom.

Embrouz Birs – Đavolov rečnik #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14, #15, #17, #18

18 thoughts on “Đavolov rečnik #16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!