Đavolov rečnik #13

Posle više od godinu i po pauze mislim da je došao trenutak da nastavim sa objavljivanjem pojmova iz Đavolovog rečnika Embroza Birsa. Naime, preturajući po gomili knjiga, tražeći ko zna šta, nabasah na pomenuti rečnik i to beše dovoljan razlog da ponovo krenem sa čitanjem. Tom prilikom sam uvideo da sam u prethodnih dvanaest članaka, u kojima sam citirao definicije iz Đavolovog rečnika, bio vrlo restriktivan i selektivan, da postoje još mnoge definicije koje treba spomenuti a koje nisam obuhvatio kroz svoje tekstove. Ovom prilikom ću to i učiniti tj. nastaviću sa objavljivanjem odabranih sarkastičnih definicija pojmova iz Đavolovog rečnika. Još jednom bih hteo da napomenem da je Đavolov rečnik napisan pre više od 100 godina, ali da su mnoge definicije, bez obzira na tu činjenicu, i dan danas primenjive, jer su jednostavno vanvremenske. Imaćete prilike da se u to uverite. Uživajte u čitanju.

AMNESTIJA – Velikodušnost države prema onim prestupnicima koje bi bilo suviše skupo kazniti.

ANTAGONIST – Bedni podlac koji nam stoji na putu.

ANTIPATIJA – Osećanje koje izazivaju prijatelji naših prijatelja.

APATIČAN – Šest nedelja u braku.

APSTINENT – Slaba osoba koja popušta iskušenju da se odrekne nekog zadovoljstva. Potpuni apstinent je onaj ko se uzdržava od svega osim od apstinencije, a naročito od nemešanja u tuđa posla.

ARHITEKTA – Čovek koji projektuje plan da vam izgradi kuću dok planira projekat da vam sruši finansijsku konstrukciju.

AUKCIONISTA – Čovek koji čekićem objavljuje da je jezikom nekog odžepario.

BANDIT – Osoba koja je silom otela od A ono što je A lukavstvom oteo od B.

Embrouz Birs – Đavolov rečnik #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11, #12, #14, #15, #16, #17, #18

19 thoughts on “Đavolov rečnik #13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!