Đavolov rečnik #11

Možda ste već zaboravili, ali nastavljamo sa tumačenjem pojednih reči i termina na jedan neobičan i drugačiji način. Napomenio bih da su ova tumačenja napisana pre više od 100 godina, ali da im se smisao ni dan danas nije promenio. Ako sumnjate u to,  na ovom blogu je, do sada, objavljeno 11 delova Đavoljeg rečnika sa meni najzanimljivijim definicijama iz istoimene knjige, pa možete slobodno da proverite !!!

VIŠE – Komparativ od previše.

VLADA – Moderni Hronos koji proždire svoju decu. Sveštenstvo ima dužnost da decu pripremi za njegov zub.

VLASNIŠTVO – Prednost koju stiče A što uskraćuje pravo B da uzme nešto što pripada C.

ZAKONIT – U skladu sa voljom nadležnog sudije.

FRIŽIDER – Pomodna crkva

NADRILEKAR – Ubica bez licence.

Embrouz Birs – Đavolov rečnik #1#2#3#4#5#6#7#8#9, #10, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18

37 Comments

 1. Pingback: Đavolov rečnik #1 « E x p e r i m e n t

 2. Pingback: Đavolov rečnik #2 « E x p e r i m e n t

 3. Pingback: Đavolov rečnik #3 « E x p e r i m e n t

 4. Pingback: Đavolov rečnik #4 « E x p e r i m e n t

 5. Pingback: Đavolov rečnik #5 « E x p e r i m e n t

 6. Pingback: Đavolov rečnik #6 « E x p e r i m e n t

 7. Pingback: Đavolov rečnik #7 « E x p e r i m e n t

 8. Pingback: Đavolov Rečnik #8 « E x p e r i m e n t

 9. Pingback: Đavolov rečnik #9 « E x p e r i m e n t

 10. Pingback: Đavolov rečnik #10 « E x p e r i m e n t

 11. Pingback: Đavolov rečnik #12 « E x p e r i m e n t

 12. Pingback: Đavolov rečnik #10 « Experiment

 13. Pingback: Đavolov rečnik #7 « Experiment

 14. Pingback: Đavolov rečnik #6 « Experiment

 15. Pingback: Đavolov rečnik #5 « Experiment

 16. Pingback: Đavolov rečnik #4 « Experiment

 17. Pingback: Đavolov rečnik #3 « Experiment

 18. Pingback: Đavolov rečnik #2 « Experiment

 19. Pingback: Đavolov rečnik #12 | eXperiment

 20. Pingback: Đavolov Rečnik #8 | eXperiment

 21. Pingback: Đavolov rečnik #1 | eXperiment

 22. Pingback: Đavolov rečnik #9 | eXperiment

 23. Pingback: Đavolov rečnik #13 | eXperiment

 24. Pingback: Đavolov rečnik #14 | eXperiment

 25. Pingback: Đavolov rečnik #15 | eXperiment

 26. Pingback: Đavolov rečnik #16 « eXperiment

 27. Pingback: Đavolov rečnik #18

 28. Pingback: Đavolov rečnik #17

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Why ask?