Rečnik simbola – GRAL

1. U viteškoj književnosti i ikonografiji Gral je… natprirodni predmet, a glavne vrline su mu: da hrani (daje život), da obasjava (duhovno prosvetljenje) i da čini neranjivim (Julius Evolu, u BOUM, 53). Osim bezbrojih i više ili manje preteranih objašnjenja, Gral je bio povod različitim tumačenjima, zavisno od nivoa stvarnosti u kojoj se nalazio tumač.

Alber Begin (Albert Beguin) sažeo ih je ovako: Gral predstvlja istovremeno, i bitno, Hrista koji je umro za ljude, posudu Svete večere (to jest božansku milost, koju je Hrist darovao svojim učenicima), kao i kalež za mise koji sadrži stvarnu krv Spasiteljevu. Zavisno o ta tri nivoa, sto na kome počiva posuda je kamen Svetog groba, sto dvanaest apostola i oltar na kome se slavi svakodnevna žrtva. Te su tri stvarnosti, Raspeće, Večera i Euharistija, nedeljive, a slavljenje Grala je njihovo otkrovenje, koje u pričesti daje spoznaju o Hristovoj ličnosti i učestvovanja u njegovoj spasonosnoj žrtvi (BEGG, 18).

2. Traženje svetog Grala iziskuje uslove unutrašnjeg života koji se retko nalaze na okupu. Spoljne delatnosti sprečavaju nužnu kontemplaciju i odvraćaju želju. On je sasvim blizu a ne vidi se. Drama slepila pred duhovnim stvarnostima je utoliko veća što iskrenije verujemo da ih tražimo. Više pažnje se posvećuje materijalnim okolnostima traženja nego duhovnim. Traženje nedostupnog Grala simbolizuje duhovnu pustolovinu i potrebu interiornosti, koja jedina može otvoriti vrata Nebeskog Jerusalima, gde blista božanska kalež. Ljudsko savršenstvo se ne osvaja kopljem kao materijalno blago, nego temeljnim preobraženjem duha i srca. Potrebno je poći dalje od Lanselota, dalje od Parsifala da bi se u prozirnosti Galahada dosegla živa slika Isusa Hrista.

3. Svet Gral srednjovekovne evropske književnosti je naslednik, a možda i nastavljač, dva talismana keltske prethrišćanske religije: Dagdinog kotlića i kupe vrhovne vlasti. Prethrišćanska slika magičnog i pogibeljnog koplja, koje baca iskre i samo ubija, ako nije neprestano u kotliću punom krvi, najbolja je prefiguracija svetog Grala. To se koplje povezivalo sa onim kojim je rimski vojnik ranio Hrista. Hrišćanski Gral je simbol vrhovne vlasti i savršenstva, predmet traženja, koji nije nadohvat prvome koji dođe. Čini se da u prethrišćanskom sadrži i sabira sve aspekte keltskog predanja (MARG, OGAC, 18, 156-157).

4. Za Jungovsku analizu Gral simbolizuje unutrašnju ispunjenost za kojom su ljudi uvek tragali (JUNS, 215).

Rečnik Simbola – Žan Ševalije, Alen Gerbran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!