Rečnik simbola: ČAKRA

Sanskirtska reč koja označava Kolo. To su okultna spojišta suptilnih kanala (nadis) kojima po hiduskoj filozologiji kola životna energija. To su centri svesti mistične fiziologije, smešteni slojevito duž kičme do vrata glave, a mogu se označiti kao vrtlozi eterične materije (avas). U unutrašnjem psihičkom centru Maldahara, budi se Kundalini, statički oblik stvaralačke energije.  Po hinduskom tantrizmu, ima šest centara i jedan viši, moždani centar, Sahasrara, ili lotos sa hiljadu latica. Tibetanski tantrički budizam priznaje pet čakri (Korlos): čakru prepona, pupka, srca, grla i mozga koje odgovaraju redom zemlji, vodi, vatri, vazduhu i etru; četiri strane sveta i centru, odnosno vrhu, pet porodica Djani-Buda, pet slogova-klica i pet delova stupe (chorten).

Rečnik Simbola – Žan Ševalije, Alen Gerbran

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!