Rečnik simbola: BUNAR

1.  Bunar u svim predanjima ima sveto značenje: on ostvaruje nešto kao sintezu tri kosmička poretka: neba, zemlje i podzemlja; tri elementa: vode, zemlje i vazduha; on je vitalni komunikacijski put. On je mikrokosmos ili kosmička sinteza. Pomoću njega se komunicira sa boravištem mrtvih; podzemni odjek koji dopire iz njega i nestali odblesci uznemirene vode više povećavaju tajnu nego što je razjašnjavaju. Odozdo prema gore bunar je divovski astronomski teleskop uperen iz dubina Zemljine utrobe prema nebeskom polu.

2. Bunar je simbol obilja i izvora života naročito kod naroda na primer Hebreja za koje je živa voda čudo. Jakovljev bunar na kojem je Isus utolio žeđ Samarićanke ima značenje žive vode koja izbija – napitak života i pouke. Sveti Martin je Jitrov bunar (beour), kod kojeg se zaustavio Mojsije protumačio kao izvor svetlosti (our), to jest kao duhovni centar.

U Zoharu je bunar koji napaja potok simbol sjedinjenja muškarca i žene. U hebrejskom bunar ima značenje žene, supruge (ELIF, 42).

Osim toga, bunar je simbol tajne, skrivenosti, a naročito skrivenosti istine, za koju se zna da iz njega izlazi gola. Na Dalekom istoku on je simbol ponora i pakla.

Heksagram 48 u Ji Đingu naziva se jing (bunar). Tumačenja bi izgleda isuviše prakticistička kad se na kraju ne bi pokazalo da je vodom pun i nepokriven bunar znamenje iskrenosti, ispravnosti i simbol sreće (PHIL, SAIR, SOUP).

3. U mnogim ezoteričnim bajkama nailazimo na sliku bunara spoznaje ili istine (istina je na dnu bunara). Bambare, kod kojih društvena organizacija i duhovna predanja pridaju veliku važnost inicijacijskim bratstvima, smatraju bunar simbolom spoznaje, kojem je rub tajna, a dubina muk. Naravno, misli se na muk kontemplativne[1] mudrosti, viši stepen duhove evolucije i ovladavanja samim sobom, kad reč nestaje u ponoru, utiče sama u sebe (ZAHB, 150).

Kad simbolizuje spoznaju, bunar znači i čoveka koji ju je dosegao. G. Diran (G. Duran) (DURS,222) navodi u vezi sa tim izvod iz najviše kontemplacije Viktora Igoa: to je nečuveno, spoljašnje treba posmatrati unutar sebe. Duboko tamno ogledalo je u čoveku. Tu se nalazi strašno svetlo-senka… Naginjući se nad taj bunar, na dubini ponora, u uskom krugu, vidimo u njemu golem svet… Tu se pesnik nadovezuje na gore spomenutu tradiciju po kojoj je bunar mikrokosmos, sli bunar je sam čovek.

Rečnik Simbola – Žan Ševalije, Alen Gerbran

[1] Kontemplacija označava razmišljanje, posmatranje, razmatranje, odnosno duboko proniranje mislima u nešto. U religijskom smislu kontemplacija se koristi za označavanje oblika molitve ili meditacije. Ipak treba istaći da su filozofi različito definisali ovaj pojam. Po platonu kontemplacija predstavlja intelektualnu spoznaju te putem nje može se steći saznanje o Božanskim idejama. (Izvor: Veliki rečnik manje poznatih reči i izraza).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!