izam

U stvarnom životu sve više vlada:

Aktivizam, alkoholizam, amaterizam, amoralizam, analfabetizam, anarhizam, anglicizam, antagonizam, apostolicizam, apsolutizam, arhaizam, birokratizam, varvarizam, vandalizam, vulgarizam, globalizam, debilizam, demagogizam, demokratizam, demonizam, despotizam, dogmatizam, egoizam, ekstremizam, etatizam, idiotizam, imperijalizam, industrijalizam, institucionalizam, intelektualizam, kapitalizam, karijerizam, klerofašizam, komunizam, kretenizam, kriticizam, lokalizam, mazohizam, mamonizam, marksizam, materijalizam, mizantropizam, mizoginizam, mizoneizam, militarizam, moralizam, narcizam, nacizam, nacionalizam, negativizam, neofašizam, nihilizam, optimizam, paganizam, panevropizam, panseksualizam, papizam, parazitizam, parlametarizam, pasivizam, patetizam, patriotizam, pesimizam, primitivizam, provincijalizam, radikalizam, rasizam, revanšizam, regionalizam, reumatizam, sadizam, sado-mazohizam, satanizam, safizam, seksizam, separatizam, snobizam, socijalizam, tabuizam, terorizam, transvestizam, transseksualizam, turcizam, fanatizam, fašizam, feminizam, fetišizam, formalizam, hermafroditizam, hitlerizam, homoseksualizam, centralizam, šarlatanizam, šovinizam…

Dakle, izam nam zagorčava život, izam će nam doći glave…

17 thoughts on “izam

  1. Ruku na srce, ovaj peti imaju skoro svi domaći blogeri.

    A ovaj drugi je, valjda, moderan?

    Ako smem da pitam šta fali homoseksualizmu, krizicizmu, aktivizmu i umerenoj upotrebi lokalizama i arhaizama, pitam.

  2. Znaš kako, da nisam plaćen od stranih centara moći da kontaminiram virtuelni prostor izmima, znaš da to ne bih radio ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!