Skulptura „Obuzeti svetlom” kao naša opsesija tehnologijom

Tri osobe sede na klupi, u potpunosti zadubljene u svoje mobilne telefone, ignorišući prisustvo jedni drugih. To je danas uobičajena scena, ali ovog puta ono što gledamo nije situacija iz stvarnog života, već jedno pronicljivo umetničko delo. Kao deo Amstedarskog festivala svetla (Amsterdam Light Festival) agencija brend dizajna Design Bridge napravila je umno provokativnu instalaciju „Obuzeti svetlom” (Absorbed by Light).

Ova skulptura je kreativna zamisao iskusne dizajnerke Gali Lukas (Gali Lucas) koji je bila inspirisana ljudskom komunikacijom posredstvom moderne tehnologije i posledicama do kojih dovodi njena upotreba.

 

Zimi, kada se ranije smrkava, svud po gradu vidite ljude osvetljene svetlošću svojih mobilnih telefona. U parkovima, kafićima čak i na svojim biciklima. To je prilično jezivo. Ta svetlost vlada našim životima i ponekad to je naš jedini način povezivanja sa drugim ljudima ali to nas takođe i kompletno izoluje i u potpunosti razdvaja od stvarnog sveta.

Da bi realizovala svoju viziju, Lukas koja je obično pravila 2D skulpture, sarađivala je sa berlinskom vajarkom Karolinom Hinz (Karoline Hinz). Čim je instalacija „Obuzeti svetlom” otpremljena do Amstrdama i montirana odmah je počela da izazva reakcije. „Obuzeti svetlom” je zapravo simbolični prikaz posledica na naš svakodnevni život koje je prouzrukovala upotreba tehnologije. Skulptura šalje snažnu poruku terajući nas da preispitamo svoje vlastite navike.

Umetničko delo je svojim izrazom pre svega neutralno, ne forsira pozitivan ili negativan stav na subjekat, ali zapravo reflektuje istinitu životnu situaciju. Na nama kao posmatračima je da se opredelimo za svoju interpretaciju. Kako se ljudska reakcija na skulpturu manifestuje na taj način što oni sedaju kraj nje i fotografišu se, Lukas se nada da će podstaknuti konverzaciju o tehnologiji i njenoj ulozi u društvenim interakcijama.

 

Ne trudim se da pošaljem određene poruke ili da menjam ljudsko ponašanje, samo se nadam da će oni objektivno razmilsiti o beloj svetlosti tehnologije i ulozi koju ima u njihovim životima. To je više zapažanje i moje nadanje da će naterati ljude da međusobno razgovaraju.

Izvor: Clever Sculpture Installation “Shines a Light” on Our Obsession with Technology

Tekst preveo i adaptirao Miljan Ristić a.k.a eXperiment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!