Devijacija (radio-eXperiment)

Tema radio eXperimenta DEVIJACIJA, kao što kaže sam naslov, jeste devijacija kao jedna društvena norma ponašanja pojedinaca i grupa. Pored kratke priče na temu devijacije biće predstavljene pesme koje o njoj pevaju. Prema definiciji devijacija izvorno znači skretanje s putanje, izmenu izvesnog pravca, odstupanje od neke vrednosti. U nauci o društvenim devijacijama, označava ponašanja pojedinca i društvenih grupa koja odstupaju od moralnih, religijskih i običajnih normi i vrednosti (npr. kriminal, maloletnička delinkvencija, samoubistvo, prostitucija, bolesti zavisnosti, prosjačenje, društvene dezorganizacije i sl. ). Ako se osvrnemo na ljude oko nas i svet i društvo u kojem živimo, videćemo da je mnogo devijantnosti. Na svakom koraku i svuda naokolo možemo videti neki vid devijacije. To je i razlog koncepiranja ovog radio eXperimenta na datu temu. Slede pesme koje se bave devijacijom ljudskog bića i svega onoga do čega je ta devijacija dovela. U izvesnom smislu razmatraju se uzroci i posledice te devijantnosti.

Radio eXperiment Devijacija emitovan je na Undergrand radiju 5.12.2021. godine a možete ga poslušati i na mom MixCloud kanalu na ovom linku.

Dobro došli u eXperiment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!