Mašina za snimanje snova

Na internetu su se pojavila više članaka koja govore o tome kako su japanski naučnici izmislili mašinu pomoću koje mogu da se snimaju snovi. I ne samo to. Nakon što se završi snimanje, snovi se mogu transformisati u video zapis i gledati poput nekog filma. Znači, nakon što nešto sanjate i to u najvećoj meri zaboravite buđenjem, sada postoji mogućnost da pogledate svoje snove, odnosno da neko drugi pogleda šta sanjate i na osnovu toga donese određene zaključke.

Neko će reći naučna fantastika, ali znajući Japance, ništa me ne bi iznenadilo.

Međutim, ako je ovo stvarno moguće i ako je ljudska civilizacija došla u tu fazu da može da snima i reprodukuje snove, onda je to stvarno kraj homo sapiensa.

Jedino što ljudsko biće ima, kao najveći stepen svoje slobode, jesu njegove misli. Čak i kada biste fizički bili lišeni slobode u mislima biste bili slobodni. Jedno je misao odlika individualnosti, ličnosti, nezavisnosti, nepodređenosti i nepotčinjenosti… Ako je sada moguće dešifrovati nečije snove određenim postupkom skeniranja mozga, onda to direktno znači i mogućnost čitanja misli. A ako je čitanje misli moguće, onda se postavlja pitanje naše duhovne i mentalne slobode. Ova pandemija virusa Covid 19 je čitavoj ljudskoj civilizaciji ograničila mogućnost kretanja, sistemima i mehanizmima vlasti omogućila sprovođenje represivnih mera i naslija, otuđila ljude do maksimuma, napravila masovnu paranoju i histeriju i unela nemire i strahovanja na čitavoj Planeti Zemlji, čime je ljudska sloboda u velikoj meri umanjena i ograničena. Mašina za snimanje snova, to jest, za čitanje misli bi samo zakucala poslednji ekser na mrtvački sanduk homo sapiensa. Onog trenutka kada postane nemoguće da svojevoljno zadržite svoje misli samo za sebe, onda će nastupiti kraj ljudske civilizacije. I kada to kažem ne mislim na globalnu kataklizmu i fizička propadanje ljudskih tvorevina već se to odnosi na propadanje i kraj u jednom duhovnom i mentalnom smislu. Dovoljno je samo prevesti značenje pojma homo sapiens da bismo to shvatili. U prevodu homo sapiens znači razuman čovek, uman čovek, a to dalje podrazumeva mogućnost mišljanja i razmišljanja koji vode ka tim umnim i razumnim postupcima i odlikama. Međutim, ako vaše misli nisu bezbedne u vašim mozgovima gde i nastaju, nego ih neko protiv vaše volje može snimiti i saznati, onda je to zapravo najveći stepen ropsta kojem oni koji vladaju oduvek teže. Ako se slomi ljudski duh i kontroliše i sazna misao u glavi svakog ili velike većine pojedinca, biće uspostavljena večna vladavina ispranih mozgova, poslušnih mašina, novih robova 21. veka.  

Orvel je o tome pisao još pre više od 70 godina u svom kultnom romanu 1984, a njegova Policija misli bila je jedan od glavnih, najužasnijih i najzlokobnijih mehanizama odbrane sistema i vladajuće elite u romanu.

Partija ima dva cilja: da osvoji celu površinu zemlje i da zauvek uništi svaku mogućnost nezavisnog mišljenja. Odatle i dva velika problema koje Partija namerava da reši. Jedan je: kako saznati, protiv njegove volje, šta drugo ljudsko biće misli, a drugi: kako za nekoliko sekundi, i bez prethodnog upozorenja, ubiti nekoliko stotina miliona ljudi. U onoj meri u kojoj još uvek postoji, naučnoistraživački rad se bavi samo tim pitanjima. Današnji naučnik je ili mešavina psihologa i inkvizitora, koji do neverovatnih detalja proučava smisao izraza lica, pokreta, i tonova glasa, i proverava dejstvo seruma, šok-terapije, hipnoze i fizičkog mučenja u izvlačenju istine iz subjekta; ili je hemičar, fizičar ili biolog koji se bavi samo onim oblastima svoje struke koje imaju veze sa oduzimanjem života.[1]

Mislite o tome dok još možete, dok su vam misli još uvek bezbedne i slobodne.


[1] Citat iz romana Džordž Orvela – 1984

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!