Ivan Potić – Novo stanje

Kapljična infekcija
bolest svetskoga uma
preneta satelitima
s umjetnoga neba
na krila slepog miša
u pacovske njuške
iz Betmenovog semena
repate zmije
ljuljaju ponovo
kolevku sveta
dok skakuću amfibije
na šišarke iz ruku kolonizatora
dok se prevrću utrobe
da obznane večno proleće
dok se lale pretvaraju
u Ensorove maske
evo me
još jednom na početku kraja
prevaren toliko puta
da poverujem u lepotu
pogođen u ljubav
zgažen kao pikavac u mahali
preumoran
za simulaciju sreće
prepušten milosti bolesne moći
ne mogu više ništa
osim da upijam malo svetlosti
i vraćam je nazad kroz stih
svestan provodljivosti
svojih kristala
sabijen u uzdah
pokorno joniziram
razbuktano ništavilo

Ivan Potić, rođen 1972. godine u Zaječaru. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Zaječaru, studirao Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao 2001. godine. Radio honorarno na radiju i kao novinar, objavlјivao prozu i poeziju, učestvovao u kulturnom životu grada kao organizator izložbi. Pisao tekstove za kataloge likovnih umetnika ovog kraja. Jedan od osnivača Festivala alternativne kulture ,,Zalet“. Bavi se muzikom. Objavlјena dela:  Vratolomije (2003), To što je stvorilo čoveka (2005), Još jednom o nevidlјivom (2007), Netačni odgovori na pogrešna pitanja (2009), Vilenjaci u živom blatu (2010), Bilo bi lepo da praznina ima oblik (2012), Vesele priče o tugovanju (2013), Kvadrat na crnom kvadratu (2015), Dnevnik neutešnog kosmonauta (2016), Odgovor nošen vetrom – prevod Bob Dilanovih pesama (2017),  Zlatni presek (2018) i Rezultati (2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!