Kratko Kjubrikovo objašnjenje filma „2001: Odiseja u svemiru“

2001: Odiseja u svemiru (2001: A Space Odyssey, 1968) je najverovatnije jedan od filmova o kojem se najviše polemisalo u istoriji kinematografije. Ne samo zbog revolucionarnog efekta koji je film imao na naučnu fantastiku, već i zbog poruke i značenja koje je film prenosio. A razlog zbog čega se mnogo razgovaralo o njemu, čak i danas, je jednostavan: To nije film koji je zamišlјen da bude shvaćen prilikom prvog gledanja. Namerno je razvijen na alegorijski način, sa tajanstvenom simbolikom koja se mistično integriše u celinu tako da ga nije lako protumačiti. Sam Artur Klark (Arthur C. Clarke, 1917-2008) autor scenarija i romana na osnovu kojeg je snimljen film, izjavio je nakon objavlјivanja Odiseje:

Ako 2001. shvatite i razumete nakon prvog gledanja, onda mi nismo uspeli .

To naravno ne znači da film nema svoju poentu i značenje: Kjubrik i Klark su se uvek borili protiv ove hipoteze, uprkos brojnim pristalicama takvih nesistematičnih interpretacija filma. Film svakako da ima svoje značenje. Možda čak i više od jednog, sudeći po raznovrsnim interpretacijama koje su se vremenom proširile, od alegorije rođenja do koncepta Ničeovog natčoveka (potpuni pregled svih mogućih interpretacija može se pročitati na Vikipediji). Sam Kjubrik, iako je na početku nerado davao objašnjenja, tokom godina izneo je osnovne činjenice koje podržavaju jednu ili drugu hipotezu, ne demantujući, na primer, skrivene verske sadržaje.

Tako je na primer, u poslednje vreme na Internetu postao viralan stari video intervju iz 1980. godine, a koji je nedavno objavlјen na Jutubu. Intervju je dug i sproveden je na prilično bizaran način (Intervju je urađen preko telefona, uprkos tome što je, prema rečima novinara, Kjubrik bio u kancelariji pored njega), ali čini se da sadrži najpotpunija i najkompletnija objašnjenja koja je Kjubrik izrekao o značenju Odiseje u svemiru 2001. Deo intervjua možete pročitati u redovima koji slede.

Ideja je trebalo da bude da je on otet od strane božanskih entiteta, bića čiste energije i inteligencije, bez forme ili oblika. Smestili su ga, u ono što pretpostavlјam da biste mogli da opišete kao, lјudski zoološki vrt da bi ga proučavali. Od tog trenutka ceo svoj život provodi u toj sobi. On nema osećaj za vreme. Stiče se utisak da mu se sve to dešavalo onoliko dugo koliko je to vremenski prikazano u filmu.

Ti božanski entiteti izabrali su čuvenu spavaću sobu, bazičnu kopiju francuske arhitekture, jer su imali neku ideju o nečemu što bi protagonist mogao smatrati lepim i ugodim ali ne dovoljno bezbednim. Kao što to radimo sa životinjama koje žive u zoološkom vrtu, prostor za koji mislimo da je njihovo prirodno okruženje.

Kada završe svoj božanski posao s njim, kao što se događa u mnogim mitovima svih kultura na svetu, on se pretvara u nekakvo super biće i biva poslat nazad na Planetu Zemlјu, preobražen postaje nekakav natčovek. Možemo samo nagađati šta će se događati kad se vrati. To je osnovni šablon u većini mitologija, i to je ono što pokušavamo da predložimo.
To je objašnjenje koje zapravo sve komponente filma postavlјa na svoje mesto i ima savršeni smisao. Gledaoci i obožavaoci svakako da su u potpunosti slobodni da ga integrišu sa segmentima iz drugih teorija, koje Kjubrikovo objašnjenje u potpunosti ne opovrgava. Ali ako krenete u potragu za jasnim i jednostavnim objašnjenjem, verovatno je da je ovo ono pravo i ispravno.

Originalni tekst: 2001: A Space Odyssey explained by Stanley Kubrick

Tekst preveo i adaptirao: Miljan Ristić a.k.a eXperiment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!