Originalnost ne postoji – Džim Džarmuš

Ništa nije originalno. Kradite sve ono što vas inspiriše ili napaja vašu maštu. Proždirite stare filmove, nove filmove, muziku, knjige, slike, fotografije, pesme, snove, slučajne razgovore, arhitekturu, mostove, ulične znakove, drveće, oblake, vodene površine, svetlost i senke. Izabarite za krađu samo one stvari koje direkno komuniciraju sa vašom dušom. Ako to učinite, vaš rad (i krađa) će biti autentičan. Autentičnost je neprocenjiva; originalnost ne postoji. I nemojte se truditi da prikrivate svoju krađu – proslavite je ako vam se dopada. U svakom slučaju, uvek zapamtite šta je Žan Lik Godard rekao: „Nije bitno odakle stvari uzimate – već šta ćete od njih načiniti.”

Džim Džarmuš

Citat je deo iz intervjua objavljenog u MovieMaker Magazine #53 januara 2004.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!