O ženi

Mudre reči Jovana Dučića o tom uzvišenom, često neshvaćenom biću – ženi. Da li se posle toliko godina i silnih promena koje su nam se desile i koje su nas zadesile u međuvremenu nešto promenilo u samom poimanju, shvatanju i doživljavanju žene kao bića, zaključite sami.

Žene počnu da ljube samo onda kada su voljene, ili bar kad misle da su već voljene. Inicijativa ljubavi uvek dolazi od čoveka. Žena hoće više da bude voljena, nego da sama voli; i više da je žele, nego da je vole. One ne samo da prva ne voli, nego prva i ne bira. Čovek joj se može naoko i da dopada, ali je retko da ga prva zavoli. Nikad u ljubav žena ne ulazi inspiracijom kao čovek; kad god se krene u ljubav, ona je zavedena, obmanuta ili pervertirana. Ona se ne daje nego se podaje. Žena ide više za ljubavlju čovekovom, nego za svojom prirodom. Žena može da se zanese za bogatešem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili za umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drugčijem čoveku, nego kakvog je zamišljala i želela. Ona uvek podlegne jačem, a ne lepšem i umnijem, ni boljem ni milijem. Retko koja žena visi o ruci čoveka koji je bio odista čovek njenog ukusa.

 

Citat iz knjige Jovana Dučića »Blago cara Radovana«

pogled

2 thoughts on “O ženi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!