Muzička retrospektiva #6

Tu daleku 1994. godinu, godinu završetka svog vojskovanja i igranja rata, obeležila su par događaja koja su imala uticaj na kreiranje muzičkog ukusa i muzičkog razvoja čitave naše populacije. Najvažniji je svakako bio masovna ekspazija piratskih audio kaseta a kasnije i CD-a na teritoriju naše države, ilegalno proizvedenih u Bugarskoj.  Niska cena, ogromna ponuda, dostupnost …

More