Psihoterapija jedne filozofije

Fridrih Niče. Čovek koji je proglasio Boga mrtvim. Čovek koji je prezirao demokratiju, hrišćanstvo, modernog čoveka, licemerje, moral, ljubav, prosečnost… Čovek čija je filozofija bila glava ideja za rađanje nacizma a njegov pogrešno protumačen i interpretiran natčovek jedan od uzroka i „moralnog opravdanja“ za sprovođenje „svete“ misije holakausta. Čovek čija je filozofija  upalila Hitlerov um …

More