Sitni zaključci sa Beer festa

Jbg-a kasnim. U tamo nekom prethodnom postu mogli ste da “vidite” da živim iza 7 (ne crnih) gora, 7 (nemamo više) mora, 7 brda, 7 dolina, preko 7 dotrajalih puteva…

error: Content is protected !!