20 godina DemoNKratije

Februara 2004. godine objavio sam svoju drugu knjigu, zbirku priča DemoNkratija. Zapravo bila je to prva knjiga koju sam uredio i pripremio za štampu a koja je objavljena kao samizdat. Prelom, izrada korica i dizajn, sve je to počelo sa DemoNkratijom. Od tog trenutka pa do današnjih dana svaku knjigu koju sam objavio u potpunosti sam uredio i koncepirao. Samo je za štampanje bila zadužena neka od štamparija ili izdavač, u zavisnosti da li je knjiga objavljena kao autorsko izdanje ili preko izdavača. DemoNkrtatija je zbirka priča i eseja post-modernog izraza,  sa elementima ironije, cinizma i sarkazma, a koja se bavi životom jednog mladog čoveka koji se nalazi na raskrsnici života okružen apsurdima društva i sistema u kojem živi a po kojem je nazvana knjiga.

Mnogi ljudi koji su imali prilike da pročitaju DemoNkratiju ili neku od priča ili eseja, rekli su mi da je to bilo njihovo prvo sretanje sa „novoizmišljenom reči“, sa demokratijom dopunjenom slovom N.

U tom smislu ja sam možda neplanirano postao kum nove reči koja je, kako je vreme prolazilo, postajala sve aktuelnija.

U svakom slučaju, u cilju ovog jubileja, objavljujem DemoNkratiju u vidu e-knjige ukoliko neko želi da je pročita a nema štampano izdanje knjige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!