Prevod i kratka analiza pesme Hurt (Nine Inch Nails)

Bol Povredio sam sebe danas Da bih video da li još uvek osećam Fokusiram se na bol Jedinoj istinskoj stvari Igla kida rupu Taj stari poznati ubod Pokušava da ubije…

error: Content is protected !!