Šta znači pojam budalizam?

Upravo je iz štampe izašla moja osma knjiga po redu, zbirka aforizama i humoreska, BUDALIZMI. Hajde da se ovom prilikom pozabavimo naslovom knjige i vidimo šta su sve to Budalizmi.

Šta znači pojam budalizam?

Reč budalizam kovanica je reči budala i sufiksa izam. 
Budala je turska reč koja ima široku primenu u našem jeziku, zato svi mi u velikoj meri znamo značenje reči jer smo okruženi budalama. Međutim, da bih što jasnije dao značenje same reči  upotrebiću „Rečnik Sinonima“ autora Pavla Ćosića i saradnika koji su za reč budala naveli sledeće sinonime:

Glupak, glupan, neznalica, slaboumnik, nar. nerazumnik, nar.-fam: budaletina, balvan, tikvan, bukva, duduk, panj, majmun, magarac, tele, klada, trupac, cepanica, idiot, imbecil, debil, moron, tikva, klipeta, šašavac, euf., debilčnina, orangutan, telac, som, ovan, volina, tukan, tuka, prazna glava/tikva, biser, iron. sirotinja, fig. tutlek, reg., tutumrak, konj, glupavko, glupander, gluperda, glupčina, bezveznjak, blesavac, blesan, buzdovan, topuzina, krelac, blesavko, zvekan, nepismenko, topuz, levak, krele, bilmez, tupson, klipavko, klipan, tupavac, kreten, kretenčina, benavko, praznoglavac, šupljoglavac, praznoglavko, šmokljan, blenta, blentavac, tupoglavac, tupan, tokman, tupika, neznajša, praznoglavić, mamlaz, zavezanko, ćuskija, ograničen kao terasa,izr. slep kod zdravih očiju, izr. glupi avgust, izr. glup ko top/noć, klokan, dilajla, pacijent, bolid… i još gomila sinonima koje me mrzi da prekucavam.

Za tumačenje sufiksa „izam” najdetaljiji opis pronašao sam na sajtu Veliki rečnik manje poznatih reči i izraza na kome piše:

Svaki sufiks „izam” označava neku krajnost, preterivanje, pa i agresiju, dominaciju, dok sa druge strane umanjuje njegovu suprotnost, nagoveštava inflaciju nečega.
Etimologija kaže da „izam” označava da je nešto bez mere ili preko mere, a da potiče od grčke reči ismos. Prevodi se kao sufiks sa mnogo značenja, kako u društvenim pokretima tako i u političkim, umetničkim i drugim pokretima, ali i sportskim aktivnotima, raznim vrstama ponašanja itd.
Ima dosta primera, tačnije svaki pojam koji u sebi nosi nastavak „izam” po značenju se razlikuje i ne određuje se isto kao bez pomenutog nastavka. 
Taj nastavak „izam” pretpostavlja određeni oblik neke doktrine, prakse ili teorije, kao, na primer, kapitalizam, socijalizam itd. Pojmovi koji imaju nastavak „izam” asociraju na neki smer, struju, pokret ili idejni pravac.

Imajući u vidu napred navedeno, pojam „Budalizam“ tj. „Budalizmi“ dobija veoma širok opseg značenja i tumačenja. Ipak, mislim da ćete suštinu budalizma kao pojma i pojave najbolje shvatiti čitanjem ove moje šaljive knjige. Nadam se da će vas nasmejati jer to je i bila svrha njenog pisanja i objavljivanja!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Why ask?

error: Content is protected !!