Sad i nekad

Slušam neke političare kako ne dozvoljavaju da se prošli režim (na koji prošli misle,  đavo bi ga znao, valjda na Miloševićev) poređuje sa vladajućim jer to nikako ne može da bude isto. “To bi isto bilo kao kad bi se poredile babe i žabe. Zato se to prošlo vreme i ne može porediti sa sadašnjim. …

More