Naša pamet

U Srbiji je mnogo onih koji misle da su pametni. I ne samo da misle već su, protokom vremena, tu svoju pretpostavku, samoobmanu, prihvatili kao univerzalnu istinu. Međutim, svako može da misli šta god hoće. To je njegovo Ustavom zagarantovano pravo. Sad što pojedina mišljenja ili ubeđenja nemaju nikakve veze sa realnošću, to je druga …

More