Politika i kič

Kič je estetski ideal svih političara, svih stranaka i pokreta. U društvu u kojem žive, jedan uz drugoga, razni politički pokreti koji jedan drugome ometaju i ograničavaju uticaj, možemo još…

error: Content is protected !!