Endless Boogie na Feliks Romulijani

  Dana 21.7.2023. godine, sa počekom u 21 čas, na arheološkom nalazištu Gamzigrad, koje se nalazi na UNESKO-voj listi Svetske baštine, u ambijentu carske palate Feliks Romulijana, u okviru Zaječarskog…

Rečnik simbola: Jupiter

1. Vrhovni bog Rimljana, koji odgovara grčkom Zevsu. Pojavljuje se kao nebesko božanstvo, bog dnevnog svetla, vremena, pa i munje i grmljavine… kao najviša vlast, predsredavajući veća bogova, onaj iz…

error: Content is protected !!