Mudhoney – Touch Me I’m Sick

DODIRNI ME JA SAM BOLESTAN Pa, osećam se loše a osećao sam se i gore i ja sam odvratan, da i ja sam kreten, hajde! Dodirni me ja sam bolestan!…

error: Content is protected !!