Krenberiosov „Zombie“ himna protiv nasilja

Severna Irska je prošlog veka prečesto bila zastupljena u tragičnim hronikama. To je bio period u kojem je nasilje besnilo na ulicama, a sukobi između Protestanata i Katolika doveli do…

error: Content is protected !!