Tatjana Medić – Androidi sanjaju anđele

Hipnotišemo svest da se preobrazi U san; Iznutra postajemo jasni Kao nečije  Sunce u zemlju pohranjeno Čim pohapse sve gradske anđele, Duša će dobiti cenu po barelu nafte. Moj budući…

error: Content is protected !!