O stvaranju sveta i čoveka – Mark Tven

Čovek je stvorenje načinjeno na kraju radne nedelje kad se Bog već umorio. I uopšte, čemu je trebalo celi ovaj svet stvarati u žurbi za svega šest dana? Da se…

error: Content is protected !!