Život je kazna

Istina je zapravo laž najveća  tuga je u stvari prava sreća  mržnja je donekle najjača ljubav  živeti znači biti mrtav.  Snovi često mogu biti java  zelena je zapravo plava  nedostižno…

Eutanazija je početak genocida

Pre par dana imali smo prilike da u dnevnim novinama i internet magazinima, portalima, blogovima pročitamo vest da je danski parlament usvojio zakon o eutanaziji dece. Povodom toga rešio sam…

Rollins Band – Weight

MUZIČKA RETROSPEKTIVA #12 Za Rollins band prvi put sam čuo te 1994. godine i to kad sam na omanjem TV-u, koji je sve češće otkazivao poslušnost u svom radu, odgledao…

Uništiće nas ta cija

Agitacija, administracija, adulteracija, alijevacija, alkoholizacija, amencija, amortizacija, amputacija, apelacija, apsolucija, arbitracija, arogancija, asimulacija, atocija, aflikacija, veksacija, vinolencija, violacija, violencija, vulgarizacija, devalvacija, devastacija, devijacija, devitalizacija, devoracija, degeneracija, degradacija, dedekoracija, dezintegracija, dezinformacija, dezorganizacija,…

Tako je govorio mali brka

Čovečanstvo je napredovalo kroz večitu borbu, a nestaće kroz večiti mir. Narod je glup i s njim se može sve. Da bi nas sledio treba mu servirati pozitivne i negativne…

error: Content is protected !!