Hoću i ja PI

Rešio sam da konačno izvučem novi pasoš. Nošen mišlju da je euforija oko novog pasoša i bezviznog režima prošla i da se, shodno tome, smanjila i gužva i krkljanac ispred…

error: Content is protected !!