Samo praksa

Tokom prošle nedelje održao sam praktičnu nastavu grupici studenata kojima  je to bio  sastavni deo edukacije. Svrha prakse bila je praktična primena njihovog stečenog znanja kao i lagano uvođenje u  svet poslovanja i ekonomije. I to je bio moj osnovni cilj kao mentora. Kako su samo bili oduševljeni mojim poslom, misleći kako je baš cool …

More