Nacionalna manjina

»Srbin sam tim se dičim«. Prošlo je vreme kada sam sa ponosom izgovarao ovu narodnu poslovicu jer to što sam Srbin, uglavnom mi samo šteti. Danas, Srbin u Srbiji, još uvek, kao nacionalna većina, nema baš neka prava. Mnogo veća prava danas imaju nacionalne manjine. One su navodno konstantno ugrožene. I zato njih mnogo više …

More