Zemlja staraca

Prezentiranu pesmu napisao sam pre 18-estak godina kada sam toliko godina otprilike i imao. Pesma je o mladiću koji sagledavajući svoju budućnost  pokušava da se izbori sa nedoumicama, problemima i nespokojem pritom nastojeći da pronađe izlaz, smisao i odgovore. Ovu pesmu posvećujem današnjoj omladini jer mislim da ona sada ima isti problem koji sam ja …

More