Rezime za 2009.

Zar ima potrebe za ovim rezimeom ? Svi mi dobro znamo kakva je bila 2009. I ne samo to. Osetili smo je na sopstvenoj koži. Možda je nekom pojedincu i bila naklonjena, ali je nama kao naciji i populaciji bila užasna. Mnoge su se iluzije razbile. Mnogi su snovi neostvareni. Mnoge su se želje izjalovile. …

More