Motika

Vlada Republike Srbije usvojila je zakon kojim se, radi usklađivanja u moderan trend i sa vremenom koje vlada, menja narodna poslovica koja se često koristila na našim prostorima. Izmena će se izvršiti na sledeći način : U poslovici »Nema ’leba bez motike«  menja se reč »motike« na taj način što će se prva dva slova reči obrisati i zameniti …

More