Vrli novi svet

Pre samog upuštanja u »Vrli novi svet«, svakako treba da se naglasi činjenica da je knjiga objavljena daleke 1932. godine. To treba da imate u vidu sve vreme dok čitate knjigu da bi ste mogli da shvatite veličinu intelekta samog autora kao i veličinu same knjige. Knjiga »Vrli novi svet« svakako da predstavlja jednu vrstu distopije …

More